Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Programlar

 • TC Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün uzun yıllardır yürüttüğü Mernis uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdanında bulunan, 11 haneli numaradır.

  Bu program sadece TC Kimlik No algoritmasını C# programlama dilinde uygulanması maksadıyla yazılmıştır. Kullanıcılara doğru TC Kimlik Numaraları sunarken -kaynak kodlarından da görüleceği üzere- kullanıcıdan herhangi bir bilgi asla sızdırmamaktadır.

  tc-kimlik-no

  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının algoritması çözüleli ve internette paylaşılalı çok oldu. Gerekli gereksiz her haltı C#’da yazmaya çalışmak isteyen biri olarak TC Kimlik Numarası algoritmasını anladıktan sonra bu işe de balıklama atladım. Kodları adım adım kurgulasam da, kodları biraz uzattığımın farkındayım. Dizileri (özellikle char) kullanarak çözüm üretsem belki daha az satır sürecekti ama geri dönmek istemedim. Eğer adımlara dikkat ederseniz algoritmanın işlenişi ve kontrolünü siz de kolaylıkla anlayacaksınız.

  Eğer programın ürettiği numaralara güvenmediyseniz sorun değil. Üretilen TC Kimlik Numaralarının doğrulamasını nette yer alan ilgili pek çok siteden kolayca yapabilirsiniz. Sorun olmayacaktır. Programın özelliklerine gelecek olursak;

  • Aynı anda maksimum 200 adet TC Kimlik Numarası oluşturma,
  • Oluşturulan TC kimlik numaralarını metin belgesi olarak kaydetme,
  • TC Kimlik Numarası kontrolü,
  • (İstek) Toplu halde TC Kimlik Numarası kontrolü,
  • (İstek) Toplu halde kontrol yaparken doğru ve yanlış numaraları farklı renklerde gösterme,
  • (İstek) Toplu halde kontrol yaparken sadece doğru veya sadece yanlış numaraları gösterme,
  • (İstek) İşe yarayan kısayollar.
  TC Kimlik No
  Versiyon Durum
  TC Kimlik No (Proje)
  Lisans Arşiv
  Boyut: 91.5 KB Boyut: 556 KB
  Gereksinimler: .Net Framework 4 Gereksinimler: .Net Framework 4
  Platform: Microsoft Windows Programlama Dili: C#
  İndir: Link İndir: Link
  GitHub: Link

  Ek : Algoritmanın nasıl işlediğini görmeye gelenler için Islem.cs sınıfındaki kodlar (Hesapla metodunda):

  using System;
  using System.Linq;
  using System.Reflection;
  
  namespace TcKimlikNo
  {
    public class Islem
    {
      private string _tcKimlikNo = "";
  
      public bool Kontrol(string tcKimlikNo)
      {
        // Girilen numaranın ilk dokuz hanesini al (Son iki hanenin doğruluğunu program hesaplayacak)
        _tcKimlikNo = tcKimlikNo.Substring(0, 9);
  
        Hesapla();
  
        if (!Karsilastir(tcKimlikNo))
          return false;
  
        Sifirla();
        return true;
      }
  
      public object[] RastgeleOlustur(int adet)
      {
        Random rastgeleSayi = new Random();
        object[] tcKimlikNumaralari = new object[adet];
  
        for (int j = 0; j < adet; j++)
        {
          Sifirla();
  
          // İlk dokuz haneyi kafana göre oluştur
          for (int i = 0; i < 9; i++)
            _tcKimlikNo += rastgeleSayi.Next(1, 10);
  
          Hesapla();
  
          tcKimlikNumaralari[j] = _tcKimlikNo;
        }
  
        return tcKimlikNumaralari;
      }
  
      private void Hesapla()
      {
        // 1) 1, 3, 5, 7 ve 9. sıradaki rakamın toplamının 7 katı 
        int tekBasamaklar = 0;
        for (int i = 0; i < 9; i += 2)
          tekBasamaklar += int.Parse(_tcKimlikNo.Substring(i, 1)) * 7;
  
        // 2) 2, 4, 6 ve 8.rakamın toplamının 9 katını topla
        int ciftBasamaklar = 0;
        for (int i = 1; i < 9; i += 2)
          ciftBasamaklar += int.Parse(_tcKimlikNo.Substring(i, 1)) * 9;
  
        // 3) Çıkan sonucun birler basamağı 10. rakamı veriyor
        int onuncuBasamak = (tekBasamaklar + ciftBasamaklar) % 10;
  
        // 4) Hesaplanan 10. basamağı, 9 basamağı oluşturan Tc kimlik numarasına ekle
        _tcKimlikNo += onuncuBasamak;
  
        // 5) ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı 11. rakamı veriyor
        int onBirinciBasamak = 0;
        for (int i = 0; i < 10; i++)
          onBirinciBasamak += int.Parse(_tcKimlikNo.Substring(i, 1));
        onBirinciBasamak %= 10;
  
        // 6) Elde edilen ilk 10 ve 11. haneyi birleştirip diziye ekle
        _tcKimlikNo += onBirinciBasamak;
      }
  
      private bool Karsilastir(string tcKimlikNo)
      {
        // 7) 10. ve 11. basamağı hesaplanıp yeniden oluşturulan numarayla, sisteme girileni karşılaştır
        return _tcKimlikNo == tcKimlikNo;
      }
  
      public void Sifirla()
      {
        // _tcKimlikNo alanını (field) komutla sıfırlayacağıma, Reflection kullandım
        // İşte gerçek tembellik bu!
        foreach (FieldInfo alan in GetType().GetFields(BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic).ToArray())
        {
          if (alan.FieldType == typeof(string))
            alan.SetValue(this, null);
        }
      }
    }
  }