Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Programlar

 • TC Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün uzun yıllardır yürüttüğü Mernis uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdanında bulunan, 11 haneli numaradır.

  Bu program sadece TC Kimlik No algoritmasını C# programlama dilinde uygulanması maksadıyla yazılmıştır. Kullanıcılara doğru TC Kimlik Numaraları sunarken -kaynak kodlarından da görüleceği üzere- kullanıcıdan herhangi bir bilgi asla sızdırmamaktadır.

  tc-kimlik-no

  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının algoritması çözüleli ve internette paylaşılalı çok oldu. Gerekli gereksiz her haltı C#’da yazmaya çalışmak isteyen biri olarak TC Kimlik Numarası algoritmasını anladıktan sonra bu işe de balıklama atladım. Kodları adım adım kurgulasam da, kodları biraz uzattığımın farkındayım. Dizileri (özellikle char) kullanarak çözüm üretsem belki daha az satır sürecekti ama geri dönmek istemedim. Eğer adımlara dikkat ederseniz algoritmanın işlenişi ve kontrolünü siz de kolaylıkla anlayacaksınız.

  Eğer programın ürettiği numaralara güvenmediyseniz sorun değil. Üretilen TC Kimlik Numaralarının doğrulamasını nette yer alan ilgili pek çok siteden kolayca yapabilirsiniz. Sorun olmayacaktır. Programın özelliklerine gelecek olursak;

  • Aynı anda maksimum 200 adet TC Kimlik Numarası oluşturma,
  • Oluşturulan TC kimlik numaralarını metin belgesi olarak kaydetme,
  • TC Kimlik Numarası kontrolü.
  TC Kimlik No
  Versiyon Durum
  TC Kimlik No (Proje)
  Lisans Arşiv
  MD5: c80bd7422944d5fdde70ad5f1a3a2abc MD5: 431b081ebe204ba50e517f41cbe47580
  Boyut: 88.9 KB Boyut: 786.0 KB
  Gereksinimler: .Net Framework 4 Gereksinimler: .Net Framework 4
  Platform: Microsoft Windows Programlama Dili: C#
  İndir: Link İndir: Link

  Ek : Algoritmanın nasıl işlediğini görmeye gelenler için Islemler.cs sınıfındaki kodlar (Hesapla metodunda):

  using System;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace TcKimlikNo
  {
    class Islemler
    {
      private string _tcKimlikNo = "";
      private int _onuncuBasamak, _onBirinciBasamak;
      private int _tekBasamaklar, _ciftBasamaklar;
  
      // I. Girilen TC kimlik numarasını kontrol et
      public void Kontrol(string girilenTcKimlikNo)
      {
        // Girilen numaranın ilk dokuz hanesini al (Son iki hanenin doğruluğunu program hesaplayacak)
        _tcKimlikNo = girilenTcKimlikNo.Substring(0, 9);
  
        Hesapla();
  
        // 7) 10. ve 11. basamağı hesaplanıp yeniden oluşturulan numarayla, sisteme girileni karşılaştır
        if (_tcKimlikNo == girilenTcKimlikNo)
          MessageBox.Show(@"TC Kimlik Numarası doğru.", @"Sonuç", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        else
          MessageBox.Show(@"TC Kimlik Numarası yanlış.", @"Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  
        DegerleriSifirla();
      }
  
      // II. Rastgele TC kimlik numaraları oluştur
      public object[] Olustur(decimal nupDeger)
      {
        Random rastgeleSayi = new Random();
        object[] tcKimlikNumaralari = new object[(int) nupDeger];
  
        for (int j = 0; j < nupDeger; j++)
        {
          DegerleriSifirla();
  
          // İlk dokuz haneyi kafana göre oluştur
          for (int i = 0; i < 9; i++)
            _tcKimlikNo += rastgeleSayi.Next(1, 10);
  
          Hesapla();
  
          tcKimlikNumaralari[j] = _tcKimlikNo;
        }
  
        return tcKimlikNumaralari;
      }
  
      // *** TC kimlik numarasını oluşturan/hesaplayan algoritma
      private void Hesapla()
      {
        // 1) 1, 3, 5, 7 ve 9. sıradaki rakamın toplamının 7 katı 
        for (int i = 0; i < 9; i += 2)
          _tekBasamaklar += int.Parse(_tcKimlikNo.Substring(i, 1)) * 7;
  
        // 2) 2, 4, 6 ve 8.rakamın toplamının 9 katını topla
        for (int i = 1; i < 9; i += 2)
          _ciftBasamaklar += int.Parse(_tcKimlikNo.Substring(i, 1)) * 9;
  
        // 3) Çıkan sonucun birler basamağı 10. rakamı veriyor
        _onuncuBasamak = (_tekBasamaklar + _ciftBasamaklar) % 10;
  
        // 4) Hesaplanan 10. basamağı, 9 basamağı oluşturan Tc kimlik numarasına ekle
        _tcKimlikNo += _onuncuBasamak;
  
        // 5) ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı 11. rakamı veriyor
        for (int i = 0; i < 10; i++)
          _onBirinciBasamak += int.Parse(_tcKimlikNo.Substring(i, 1));
        _onBirinciBasamak %= 10;
  
        // 6) Elde edilen ilk 10 ve 11. haneyi birleştirip diziye ekle
        _tcKimlikNo += _onBirinciBasamak;
      }
  
      // Diğer kullanımlar için değişkenleri sıfırla
      private void DegerleriSifirla()
      {
        _tcKimlikNo = "";
        _tekBasamaklar = 0;
        _ciftBasamaklar = 0;
        _onuncuBasamak = 0;
        _onBirinciBasamak = 0;
      }
    }
  }