Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Bir web sitesi, 3 farklı şehirden (a, b, c) benzersiz ziyaretçiler almaktadır. Verilen ziyaretçi sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  a: 200, b: 100, c: 450 100 200 450

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections;
  
  public class Program
  {
  	public static void Main()
  	{
      // Gelen ziyaretçi sayıları
      int a = 200, b = 100, c = 450;
   
      // Dizi oluştur ve ziyaretçi sayılarını diziye ekle
      ArrayList sayiDizisi = new ArrayList
      {
        a, b, c
      };
   
      // Dizideki verileri sırala
      sayiDizisi.Sort();
   
      // Değerleri tek tek yazdır
      foreach (int sehirler in sayiDizisi)
        Console.WriteLine(sehirler);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collections;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args)
    {
      // Gelen ziyaretçi sayıları
      int a = 200, b = 100, c = 450;
   
      // Dizi oluştur ve ziyaretçi sayılarını diziye ekle
      ArrayList<Integer> sayiDizisi = new ArrayList<Integer>();
      sayiDizisi.add(a);
      sayiDizisi.add(b);
      sayiDizisi.add(c);
   
      // Dizideki verileri sırala
      Collections.sort(sayiDizisi);
   
      // Değerleri tek tek yazdır
      for (int sehirler:sayiDizisi) {
        System.out.println(sehirler);
      }
    }
  }