Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Bir web sitesini gelen benzersiz ziyaretçi oranı, bir önceki haftaya göre düzenli olarak %7 oranında artmaktadır. Siteye giren benzersiz ziyaretçilerin (bz) sayısı ile, geçecek hafta (h) sayısı programcıya verilmiştir.

  Bu noktada programcıdan; h hafta geçtikten sonra benzersiz ziyaretçi sayısının kaç olacağını ve (eğer varsa) ondalık sayıya sahip sonuçları (örn. 2.1 veya 2.9) aşağı yuvarlayarak bulması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  bz: 10, h: 3 12
  bz: 40, h: 1 42

  Çözüm - C#

  using System;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      // Verilen benzerszi ziyaretçi sayısı ve geçecek hafta sayısı
      int ziyaretciSayisi = 100, gecenHaftaSayisi = 3;
   
      // Sonuç 0'dan değil, ziyaretçi sayısından başlasın
      double sonuc = ziyaretciSayisi;
   
      // Gerekli hesaplamayı kaç kere tekrar ediliyorsa yap ve ziyaretçi sayısının üzerine ekle
      for (int i = 0; i < gecenHaftaSayisi; i++)
      {
        sonuc += (sonuc*0.07);
      }
   
      // Sonucu aşağı yuvarla
      Console.WriteLine(Math.Floor(sonuc));
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.text.DecimalFormat;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args)
    {
      // Verilen benzerszi ziyaretçi sayısı ve geçecek hafta sayısı
      int ziyaretciSayisi = 100, gecenHaftaSayisi = 3;
   
      // Sonuç 0'dan değil, ziyaretçi sayısından başlasın
      double sonuc = ziyaretciSayisi;
   
      // Gerekli hesaplamayı kaç kere tekrar ediliyorsa yap ve ziyaretçi sayısının üzerine ekle
      for (int i = 0; i < gecenHaftaSayisi; i++)
      {
        sonuc += (sonuc*0.07);
      }
   
      // Ondalık ekini yok etmek için DecimalFormat sınıfı kullan
      DecimalFormat ondalikAt = new DecimalFormat("0.#");
   
      // Sonucu ondalıksız yazdır
      System.out.println(ondalikAt.format(Math.floor(sonuc)));
    }
  }