Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, içerisinde farklı bir yazı (girilenYazi) olan veriliyor. Her kelimede tek olan sıradaki harfleri büyük, çift olanları küçük olarak yeniden yazdırması bekleniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenYazi: Buradaki bilinmeyen sıfır Sonuç: BuRaDaKi BiLiNmEyEn SıFıR
  girilenYazi: Test midir bu Sonuç: TeSt MiDiR Bu

  Çözüm - C#

  using System;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenYazi = "test yazisi";
   
      // Girilen yazıyı kelime kelime ayır
      string[] kelimeDizisi = girilenYazi.Split(' ');
      string sonuc = "";
   
      // Kelime dizisindeki her bir kelimeyi teker teker al
      foreach (string kelimeler in kelimeDizisi)
      {
        // Mevcut kelimenin uzunluğunu alarak eyleme geç
        for (int j = 0; j < kelimeler.Length; j++)
        {
          // Her bir kelimeyi karakter dizisine (char) çevir
          char[] harfler = kelimeler.ToCharArray();
   
          // Eğer bulunlan sıra tek ise büyük yazdırarak sonuca ekle
          // Sıra programlamada 0'ıncı sıradan başlıyor!
          if (j%2 == 0)
          {
            sonuc += harfler[j].ToString().ToUpper();
          }
          // Eğer bulunlan sıra çift ise küçük yazdırarak sonuca ekle
          else
          {
            sonuc += harfler[j].ToString().ToLower();
          }
        }
   
        // Her bir kelimeden sonra boşluk ekle
        sonuc += " ";
      }
   
      // Cümle sonundaki ekstra boşluğu sil
      Console.WriteLine(sonuc.TrimEnd());
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      String girilenYazi = "test yazisi";
   
      // Girilen yazıyı kelime kelime ayır
      String[] kelimeDizisi = girilenYazi.split(" ");
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // Kelime dizisindeki her bir kelimeyi teker teker al
      for (String kelimeler: kelimeDizisi)
      {
        // Mevcut kelimenin uzunluğunu alarak eyleme geç
        for (int j = 0; j < kelimeler.length(); j++)
        {
          // Her bir kelimeyi karakter dizisine (char) çevir
          char[] harfler = kelimeler.toCharArray();
   
          // Eğer bulunlan sıra tek ise büyük yazdırarak sonuca ekle
          // Sıra programlamada 0'ıncı sıradan başlıyor!
          if (j % 2 == 0)
          {
            sonuc.append(String.valueOf(harfler[j]).toUpperCase());
          }
          // Eğer bulunlan sıra çift ise küçük yazdırarak sonuca ekle
          else
          {
            sonuc.append(String.valueOf(harfler[j]).toLowerCase());
          }
        }
   
        // Her bir kelimeden sonra boşluk ekle
        sonuc.append(" ");
      }
   
      // Cümle sonundaki ekstra boşluğu sil
      System.out.println(sonuc.toString().trim());
    }
  }