Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya bir kelime/cümle (yazi) ve tekrar sayisi (adet) veriliyor. Sonrasında; mevcut yaziyi alarak, çift sırada yer alan karakterleri öne, tek sırada yer alan karakterleri arkaya biriktirerek birleştiren ve bunu da istenilen tekrar sayısı kadar yapan bir fonksiyon/işlev yazması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  yazi: Denemedir
  adet: 1
  Sonuç: Dnmdreeei
  yazi: Denemedir
  adet: 2
  Sonuç: Dmreindee

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Console.WriteLine(YerleriDegistir("Denemedir", 2));
   
      Console.Read();
    }
   
    public static string YerleriDegistir(string alinanYazi, long adet)
    {
      List<string> tekler = new List<string>();
      List<string> ciftler = new List<string>();
      StringBuilder yazi = new StringBuilder(alinanYazi);
      int sayac = 0;
   
      // Kaç defa tekrarlanacaksa o kadar döngü oluştur
      while (sayac != adet)
      {
        // Yeni ve üzerine eklemeleri önlemek için diziyi temizle
        tekler.Clear();
        ciftler.Clear();
   
        // İstenilen tek ve çift sıradaki karakterleri al ve ilgili diziye ekle
        for (int i = 0; i < alinanYazi.Length; i += 2)
        {
          tekler.Add(yazi[i].ToString());
   
          if (i + 1 != alinanYazi.Length)
          {
            ciftler.Add(yazi[i + 1].ToString());
          }
        }
   
        // Mevcut yazıdaki birleştirmeyi temizle
        yazi.Clear();
        
        // Her iki dizideki harfleri birleştirip ilgili değişkene aktar 
        yazi.Append(string.Join("", tekler.ToArray()) + string.Join("", ciftler.ToArray()));
   
        sayac++;
      }
   
      return yazi.ToString();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args)
    {
      System.out.println((YerleriDegistir("Denemedir", 2)));
   
    }
   
    public static String YerleriDegistir(String alinanYazi, long adet)
    {
      ArrayList<String> tekler = new ArrayList<>();
      ArrayList<String> ciftler = new ArrayList<>();
      StringBuilder yazi = new StringBuilder(alinanYazi);
      int sayac = 0;
   
      // Kaç defa tekrarlanacaksa o kadar döngü oluştur
      while (sayac != adet)
      {
        // Yeni ve üzerine eklemeleri önlemek için diziyi temizle
        tekler.clear();
        ciftler.clear();
   
        // İstenilen tek ve çift sıradaki karakterleri al ve ilgili diziye ekle
        for (int i = 0; i < alinanYazi.length(); i += 2)
        {
          tekler.add(String.valueOf(yazi.charAt(i)));
   
          if (i + 1 != alinanYazi.length())
          {
            ciftler.add(String.valueOf(yazi.charAt(i+1)));
          }
        }
   
        // Mevcut yazıdaki birleştirmeyi temizle
        yazi.setLength(0);
   
        // Her iki dizideki harfleri birleştirip ilgili değişkene aktar
        yazi.append(String.join("", tekler) + String.join("", ciftler));
   
        sayac++;
      }
   
      return yazi.toString();
    }
  }