Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya 2147483647’i geçmeyen bir sayı (girilenSayi) veriliyor ve programcıdan sayıyı her 3 basamaktan sonra virgüllerle ayrılmış hale getirmesi isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 1234567 sonuc: “1,234,567”
  girilenSayi: -35235235 -> sonuc: “35,235,235”

  Çözüm - C#

  using System;
  
  public class Program
  {
    public static void Main()
    {
      // 1. Şakkadanak çözüm
      var girilenSayi1 = 12441500.ToString("N0");
      Console.WriteLine(girilenSayi1.Replace(".", ","));
  
      // 2. İşleri uzatarak çözüm
      int girilenSayi2 = 12441500;
  
      // Sayıyı karakter dizisine dönüştürerek tersine çevir
      char[] sayilar = Convert.ToString(girilenSayi2).ToCharArray();
      Array.Reverse(sayilar);
  
      int sayac = 0;
      string sonuc = "";
      // Ters çevirilen dizide, her üçer üçer devamda virgül ekle
      foreach (char sayi in sayilar)
      {
        sayac++;
        if (sayac % 3 == 0)
          sonuc += sayi + ",";
        else
          sonuc += sayi;
      }
  
      // Son alandaki virgülü kaldır ve karakter dizisine dönüştürüp ters çevir
      char[] charArray = sonuc.TrimEnd(',').ToCharArray();
      Array.Reverse(charArray);
  
      sonuc = new string(charArray);
      Console.WriteLine(sonuc);
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Python

  girilen_sayi = 124415
  
  dizi = []
  for sayi in str(girilen_sayi):
    dizi.append(sayi)
  
  sayac = 0
  ters_sayi = ""
  # Ters çevirilen dizide, her üçer üçer devamda virgül ekle
  for sayi in dizi[::-1]:
    sayac += 1
    if sayac % 3 == 0:
      ters_sayi += sayi + ","
    else:
      ters_sayi += sayi
  
  # Son alandaki virgülü kaldır ve karakter dizisine dönüştürüp ters çevir
  sonuc = ters_sayi[::-1].strip(',')
  
  print(sonuc)