Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıdan, belli düzene sahip ve sadece sayılardan oluşan telefon numaralarının istenen (123) 456-7890 format/biçime uygun olup olmadığını tespit edebilen bir program oluşturması isteniyor. Girilen telefon numarası (girilenTelefonNumarasi) uygun ise programın kullanıcıya olumlu yanıt vermesi, değilse olumsuz yanıt gösterilmesi ise ek olarak belirtiliyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenTelefonNumarasi: 321 9991133 Sonuç: Maalesef istenen düzende değil…
  girilenTelefonNumarasi: (312) 188-7733 Sonuç: Numara düzgün formatta

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Text.RegularExpressions;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenTelefonNumarasi = "(123) 456-7890";
   
      // Girilen telefon numarası Regex sınıfı kontrol et
      Regex numaraKontrol = new Regex(@"^(\+\d{1,2}\s)?\(?\d{3}\)?[\s.-]\d{3}[-]\d{4}$");
   
      // İstenen desen telefon numarası ile eşleşiyorsa
      if (numaraKontrol.IsMatch(girilenTelefonNumarasi))
      {
        Console.WriteLine("Numara düzgün formatta");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Maalesef istenen düzende değil...");
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.regex.Pattern;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      String girilenTelefonNumarasi = "(123) 456-7890";
   
      // Girilen telefon numarası Pattern sınıfı ile kontrol et
      Pattern numaraKontrol = Pattern.compile("\\(\\d{3}\\) \\d{3}-\\d{4}");
   
      // İstenen desen telefon numarası ile eşleşiyorsa
      if (numaraKontrol.matcher(girilenTelefonNumarasi).matches())
      {
        System.out.println("Numara düzgün formatta");
      } else
      {
        System.out.println("Maalesef istenen düzende değil...");
      }
    }
  }