Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya çeşitli sayılar (sayilar) veriliyor. Verilen sayıların toplam ve ortalamasını ayrı bir sınıf ve metotla hesaplayan bir yapı oluşturması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  sayilar: 1, 2, 3 Toplam: 6
  Ortalama: 2

  Çözüm - C#

  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  
  class Matematik
  {
    public int Sayi { get; set; }
  
    // Generic dizideki sayıları Linq ile topla
    public static int Topla(List<Matematik> sayilar)
    {
      return sayilar.Sum(i => i.Sayi);
    }
  
    // Generic dizideki sayıların Linq ile ortalamasını al
    public static double Ortalama(List<Matematik> sayilar)
    {
      return sayilar.Average(i => i.Sayi);
    }
  }
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      // Sayıları, nesne oluşturma aşamasında al
      List<Matematik> sayilar = new List<Matematik>
      {
        new Matematik {Sayi = 1110},
        new Matematik {Sayi = 2220},
        new Matematik {Sayi = 3131}
      };
  
      // Statik metodu işleterek toplamı ver
      int toplam = Matematik.Topla(sayilar);
      Console.WriteLine("Toplam: {0:N0}", toplam);
  
      // Statik metodu işleterek, ortalamayı 2 basamaklı olarak ver
      double ortalama = Matematik.Ortalama(sayilar);
      Console.WriteLine("Ortalama: {0:N2}", ortalama);
  
      Console.Read();
    }
  }