Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya aynı veya farklı rakamlarda oluşan bir tam sayı -ondalık sayı değil- (girilenSayi) veriliyor. Programcıdan ise, ilgili tam sayının sonunda yer alan ve fazlalık olarak görülen sıfırları silmesi/yok etmesi isteniyor.

  Not: Sayının başında veya ortasında yer alan sıfır rakamlarına dokunulmaması gerekmekte.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 42000 Sonuç: 42
  girilenSayi: 105500 Sonuç: 1055

  Çözüm - C#

  using System;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int girilenSayi = 44200;
      int sonuc = 0;
   
      // Girilen sayının kontrolünü yap
      if (girilenSayi != 0)
      {
        // Sabit sayı ataması yap
        int sabitSayi = 0;
   
        // Girilen sayıyı String'e dönüştür.
        // Herhangi sorunla karşılaşır ise sabit sayıyı (0) döndür
        if (int.TryParse(girilenSayi.ToString(), out sabitSayi))
        {
          // Sayının sonunda yer alan sıfırları sil
          sonuc = Convert.ToInt32(girilenSayi.ToString().TrimEnd('0'));
        }
   
        Console.WriteLine("Sonuç: " + sonuc);
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      String girilenDeger = "44200";
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
      boolean durum = false;
   
      // Sondaki sıfırların indeks değerini al
      int sondakiSifirIndeks = girilenDeger.lastIndexOf('0');
   
      // Girilen değerin uzunluğu 0 değilse devam et
      if (sondakiSifirIndeks == girilenDeger.length() - 1) {
   
        // girilen değerin boyutu kadar (tersten) devam et
        for (int i = (girilenDeger.length() - 1); i >= 0; i--)
        {
          // Eğer indeksteki değer sıfır değilse atla
          if (girilenDeger.charAt(i) != '0')
          {
            durum = true;
          }
   
          // Girilen değer sıfır ise sonuc degiskenine ilgili sayiyi ekle
          if (durum)
          {
            sonuc.append(girilenDeger.charAt(i));
          }
        }
   
        // Sıfırların ayıklandığı sonuçları ters döndür
        girilenDeger = new StringBuilder(sonuc.toString()).reverse().toString();
      }
   
      System.out.println("Sonuç: " + girilenDeger);
    }
  }