Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıdan, 10 sorudan oluşan bir sınav kağıdındaki soruların sırasının rastgele değiştiren bir program yazması isteniyor. Bu sayede, B grubundaki soruların sıralarının kolayca belirlenmesi amaçlanıyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  A Grubu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 B Grubu: 5, 7, 3, 1, 4, 6, 9, 10, 2, 8
  A Grubu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 B Grubu: 4, 3, 10, 8, 7, 9, 1, 2, 5, 6

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      int toplamSoruSayisi = 10;
      Random rastgeleSayi = new Random();
      List<int> bGrubu = new List<int>();
  
      for (int i = 0; i < toplamSoruSayisi; i++)
      {
        // Toplam soru sayısı kadar rastgele sayı oluştur
        int olusturulanSayi = rastgeleSayi.Next(1, toplamSoruSayisi + 1);
  
        // Oluşturulan sayı dizide yoksa ekle
        if (!bGrubu.Contains(olusturulanSayi))
          bGrubu.Add(olusturulanSayi);
        // Oluşturulan sayı dizide varsa bu turu sayma
        else
          i--;
      }
  
      // Mevcut sonuçları yan yana yazdır
      Console.WriteLine("A - B");
      for (int i = 0; i < toplamSoruSayisi; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0} - {1}", i + 1, bGrubu[i]);
      }
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Random;
  
  public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception 
    {
      Integer toplamSoruSayisi = 10;
      Random rastgeleSayi = new Random();
      ArrayList<Integer> bGrubu = new ArrayList<>();
  
      for (int i = 0; i < toplamSoruSayisi; i++) 
      {
        // Toplam soru sayısı kadar rastgele sayı oluştur
        int olusturulanSayi = rastgeleSayi.nextInt(toplamSoruSayisi + 1);
  
        // Oluşturulan sayı dizide yoksa ekle
        if (!bGrubu.contains(olusturulanSayi) && olusturulanSayi != 0)
          bGrubu.add(olusturulanSayi);
        // Oluşturulan sayı dizide varsa bu turu sayma
        else
          i--;
      }
  
      // Mevcut sonuçları yan yana yazdır
      System.out.println("A - B");
      for (int i = 0; i < toplamSoruSayisi; i++) 
      {
        System.out.println((i + 1) + " - " + bGrubu.get(i));
      }
    }
  }