Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Sezar şifrelemesi, bir yazıdaki harflerin yerlerinin değiştirilmesi sonucunda elde edilir. Bu şifrede, her harf o harften bir (ya da birkaç) sonraki harf kullanılarak yazılır.

  Programcıdan; Türkçe karakter kullanılmadan girilen metindeki (yazi) harfleri, kullanici tarafindan istenen ilerleme değerine (ilerlemeDegeri) göre harflerin yerlerini değiştirip şifreleme yapması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenMetin: abc
  ilerlemeDegeri: 1
  sifrelenmisMetin: bcd
  girilenMetin: xyza
  ilerlemeDegeri: 29
  sifrelenmisMetin: abcd

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  
  namespace CodingChallenges
  {
    public class Program
    {
      static void Main()
      {
        string yazi = "xyza";
        int ilerlemeDegeri = 3;
  
        // Alfabeyi programlamatik olarak oluştur
        List<char> alfabe = new List<char>();
        for (int i = 97; i < 123; i++)
          alfabe.Add((char)i);
  
        StringBuilder donusturulenYazi = new StringBuilder();
        // Her bir harfi tek tek alarak ilerleme değeriyle hangi indekse denk geldiğini bul
        foreach (char harf in yazi)
        {
          int harfIndeks = alfabe.IndexOf(harf);
          var kalan = (harfIndeks + ilerlemeDegeri) % 26;
          donusturulenYazi.Append(alfabe[kalan]);
        }
  
        Console.WriteLine(donusturulenYazi);
  
        Console.Read();
      }
    }
  }
  

  Çözüm - Python

  import string
  
  yazi = "xyza"
  ilerlemeDegeri = 3
  
  # Alfabeyi programlamatik olarak oluştur
  harf_araligi = list(string.ascii_lowercase)
  
  # Her bir harfi tek tek alarak ilerleme değeriyle hangi indekse denk geldiğini bul
  donusturulenYazi = ""
  for harf in yazi:
    harf_indeks = harf_araligi.index(harf)
    kalan = (harf_indeks + ilerlemeDegeri) % 26
    donusturulenYazi += harf_araligi[kalan]
  
  print(donusturulenYazi)