Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Sezar şifrelemesi, bir yazıdaki harflerin yerlerinin değiştirilmesi sonucunda elde edilir. Bu şifrede, her harf o harften bir (ya da birkaç) sonraki harf kullanılarak yazılır.

  Programcıdan Türkçe karakter kullanılmadan girilen metindeki (girilenMetin) harfleri bir sonraki harflere (tek harf atlamalı) dönüştürüp (sifrelenmisMetin) basit (yer değiştirme) şifreleme yapması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenMetin: test sifrelenmisMetin: uftu
  girilenMetin: abcd sifrelenmisMetin: bcde

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenMetin = "Bu bir denemedir";
  
      // Girilen düz metini, tek tek harflere dönüştür ve karakter dizisine at
      char[] karakter = girilenMetin.ToCharArray();
  
      foreach (char tekHarf in karakter)
      {
        // Her bir karakteri bir sonraki karaktere dönüştür
        string sifrelenmisMetin = Convert.ToChar(tekHarf + 1).ToString();
  
        // Klavye düzeninde değişik karakterlere gelen harflerde değişim yaparak yazdır
        Console.Write(sifrelenmisMetin
          .Replace('[', 'A')
          .Replace('!', ' ')
          .Replace('Z', 'A'));
      }
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      String girilenMetin = "Bu bir denemedir";
  
      // Girilen düz metini, tek tek harflere dönüştür ve karakter dizisine at
      char[] karakter = girilenMetin.toCharArray();
  
      for (char tekHarf : karakter)
      {
        // Her bir karakteri bir sonraki karaktere dönüştür
        String sifrelenmisMetin = String.valueOf((tekHarf += 1));
  
        // Klavye düzeninde değişik karakterlere gelen harflerde değişim yaparak yazdır
        System.out.print(sifrelenmisMetin
            .replace('[', 'A')
            .replace('!', ' ')
            .replace('Z', 'A'));
      }
    }
  }