Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Sezar şifrelemesi, bir yazıdaki harflerin yerlerinin değiştirilmesi sonucunda elde edilir. Bu şifrede, her harf o harften bir (ya da birkaç) sonraki harf kullanılarak yazılır.

  Bu noktada programcıdan; Türkçe karakter kullanılmadan girilen metindeki (girilenMetin) harfleri bir sonraki harflere (tek harf atlamalı) dönüştürüp (sifrelenmisMetin) basit (yer değiştirme) şifreleme yapması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenMetin: test sifrelenmisMetin: uftu
  girilenMetin: abcd sifrelenmisMetin: bcde

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenMetin = "Bu bir denemedir";
   
      // Girilen düz metini, tek tek harflere dönüştür ve karakter dizisine at
      char[] karakter = girilenMetin.ToCharArray();
   
      foreach (char tekHarf in karakter)
      {
        // Her bir karakteri bir sonraki karaktere dönüştür
        string sifrelenmisMetin = Convert.ToChar(tekHarf + 1).ToString();
   
        // Klavye düzeninde değişik karakterlere gelen harflerde değişim yaparak yazdır
        Console.Write(sifrelenmisMetin
          .Replace('[', 'A')
          .Replace('!', ' ')
          .Replace('Z', 'A'));
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
   
      String girilenMetin = "Bu bir denemedir";
   
      // Girilen düz metini, tek tek harflere dönüştür ve karakter dizisine at
      char[] karakter = girilenMetin.toCharArray();
   
      for (char tekHarf : karakter)
      {
        // Her bir karakteri bir sonraki karaktere dönüştür
        String sifrelenmisMetin = String.valueOf((tekHarf += 1));
   
        // Klavye düzeninde değişik karakterlere gelen harflerde değişim yaparak yazdır
        System.out.print(sifrelenmisMetin
            .replace('[', 'A')
            .replace('!', ' ')
            .replace('Z', 'A'));
      }
    }
  }