Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya herhangi bir sayı (girilenSayi) veriliyor. Programcıdansa, verilen sayının binlik ayracının virgüllü biçimde düzenlenmesi isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 100000 Sonuç: 100,000
  girilenSayi: 32432423 Sonuç: 32,432,423

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Globalization;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main()
    {
      int girilenSayi = 100000;
   
      // İngilizce ABD kültür düzeninde değişim yapılıp virgüle geçilecek
      CultureInfo kulturDuzeni = new CultureInfo("En-US");
   
      // Girilen sayıyı önce decimal'e (ondalıklı sayı), sonra virgüllü düzene dönüştür
      string sonuc = Convert.ToDecimal(girilenSayi).ToString("#,##", kulturDuzeni);
   
      Console.WriteLine("Sonuç: {0}", sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.text.DecimalFormat;
  import java.util.Locale;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
   
      int girilenSayi = 100000;
   
      // İngilizce ABD kültür düzeninde değişim yapılıp virgüle geçilecek
      DecimalFormat kulturDuzeni = (DecimalFormat) DecimalFormat.getNumberInstance(Locale.ENGLISH);
   
      // Girilen sayıyı istenen biçimde formatlayıp yazdır
      System.out.println("Sonuç " + kulturDuzeni.format(girilenSayi));
    }
  }