Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, rastgele bir sayı (girilenSayi) veriliyor ve mevcut sayiyi romen rakamına dönüştürmesi isteniyor.

  Not: Girilen sayının en fazla 3999’a kadar olması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 11 Sonuç: XI
  girilenSayi: 8 Sonuç: VIII

  Çözüm - C#

  using System;
  
  namespace ConsoleApp1
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        int girilenSayi = 8;
        string romenRakami = null;
  
        // Romen rakamlarını dizi olarak belirt
        string[] binlerBasamagi = {"", "M", "MM", "MMM"};
        string[] yuzlerBasamagi = {"", "C", "CC", "CCC", "CD", "D", "DC", "DCC", "DCCC", "CM"};
        string[] onlarBasamagi = {"", "X", "XX", "XXX", "XL", "L", "LX", "LXX", "LXXX", "XC"};
        string[] birlerBasamagi = {"", "I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII", "VIII", "IX"};
  
        // Girilen sayının basamak durumuna göre (Örn. 17) 10'a böl, kalan sayısı belirle.
        // Elde edilen sayıyı ilgili diziden alarak değişkene ekle 
        romenRakami += binlerBasamagi[(girilenSayi / 1000) % 10];
        romenRakami += yuzlerBasamagi[(girilenSayi / 100) % 10];
        romenRakami += onlarBasamagi[(girilenSayi / 10) % 10];
        romenRakami += birlerBasamagi[girilenSayi % 10];
  
        Console.WriteLine("Sonuç: " + romenRakami);
  
        Console.Read();
      }
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      int girilenSayi = 8;
      String romenRakami = "";
   
      // Romen rakamlarını dizi olarak belirt
      String[] binlerBasamagi = {"", "M", "MM", "MMM"};
      String[] yuzlerBasamagi = {"", "C", "CC", "CCC", "CD", "D", "DC", "DCC", "DCCC", "CM"};
      String[] onlarBasamagi = {"", "X", "XX", "XXX", "XL", "L", "LX", "LXX", "LXXX", "XC"};
      String[] birlerBasamagi = {"", "I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII", "VIII", "IX"};
   
      // Girilen sayının basamak durumuna göre (Örn. 17) 10'a böl, kalan sayısı belirle.
      // Elde edilen sayıyı ilgili diziden alarak değişkene ekle
      romenRakami += binlerBasamagi[(girilenSayi / 1000) % 10];
      romenRakami += yuzlerBasamagi[(girilenSayi / 100) % 10];
      romenRakami += onlarBasamagi[(girilenSayi / 10) % 10];
      romenRakami += birlerBasamagi[girilenSayi % 10];
   
      System.out.println("Sonuç: " + romenRakami);
    }
  }