Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya sayi (girilenSayi) ve üs (us) değerleri veriliyor. Sonrasında abcd… olarak verilen bir sayının, ardışık üsleriyle alınan basamak toplamının k * n’ye eşit olup olmadığının bulunması isteniyor. Eğer eşitlik varsa, n sayısının, değilse -1 sonucunun döndürülmesi gerektiği belirtiliyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  89 8¹ + 9² = 89 89 * 1
  695 6² + 9³ + 5⁴ = 1390 = 695 * 2
  695 4³ + 6⁴+ 2⁵ + 8⁶ + 8⁷ = 2360688 = 46288 * 51

  Çözüm - C#

  using System;
  
  class Program
  {
    public static void Main()
    {
      int girilenSayi = 89;
      int us = 1;
  
      // girilenSayi'yi tek tek rakamlara dönüştür
      char[] karakter = girilenSayi.ToString().ToCharArray();
  
      double sonuc = 0;
      foreach (char sayi in karakter)
      {
        // Her bir sayinin üssünü al ve her döngüde üs değerini arttır
        sonuc += Math.Pow(double.Parse(sayi.ToString()), us);
        us++;
      }
  
      // Sonuç/girilenSayi sonucu tam sayı ise sonucu yazdır
      sonuc /= girilenSayi;
      if (!(sonuc % 1 > 0))
        Console.WriteLine(sonuc);
      else
        Console.WriteLine(-1);
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main
  {
    public static void main(String[] args)
    {
      int girilenSayi = 89;
      int us = 1;
  
      // girilenSayi'yi tek tek rakamlara dönüştür
      char[] karakter = Integer.toString(girilenSayi).toCharArray();
  
      double sonuc = 0;
      for (char sayi : karakter)
      {
        // Her bir sayinin üssünü al ve her döngüde üs değerini arttır
        sonuc += Math.pow(Character.getNumericValue(sayi), us);
        us++;
      }
  
      // Sonuç/girilenSayi sonucu tam sayı ise sonucu yazdır
      sonuc /= girilenSayi;
      if (!(sonuc % 1 > 0))
        System.out.println((int) sonuc);
      else
        System.out.println(-1);
    }
  }