Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, iki sayı (birinciSayi, ikinciSayi) veriliyor ve bu iki sayının OBEB (Ortak Bölenleri En Büyüğü) ve OKEK’ini (Ortak Katların En Küçüğü) bulması isteniyor.

  Aynı anda iki veya daha fazla tam sayıyı bölen pozitif bölen sayıların en büyüğüne bu sayıların Ortak Bölenlerinin En Büyüğü (OBEB) denir. İki yada daha fazla tam sayının ortak katlarının en küçüğüne ise Ortak Bölenleri En Küçüğü (OKEK) denir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  birinciSayi: 4
  ikinciSayi: 3
  OBEB: 1
  OKEK: 12
  birinciSayi: 4
  ikinciSayi: 10
  OBEB: 2
  OKEK: 20

  Çözüm - C#

  using System;
  
  internal class Program
  {
    private static void Main()
    {
      int birinciSayi = 4, ikinciSayi = 10;
      int obeb = 0;
  
      // BirinciSayi ve İkinciSayı'ya gelene dek döngüyü çalıştır
      for (int i = 1; i <= birinciSayi && i <= ikinciSayi; i++)
      {
        // Her iki sayının bölümlerinden kalan 0 ise Obeb'i o sayıya eşitle
        if (birinciSayi % i == 0 && ikinciSayi % i == 0)
        {
          obeb = i;
        }
      }
  
      // Her iki sayıyı çarpıp, elde edilen Obeb'e böl
      int okek = (birinciSayi * ikinciSayi) / obeb;
  
      Console.WriteLine("OBEB: {0}", obeb);
      Console.WriteLine("OKEK: {0}", okek);
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
      int birinciSayi = 4, ikinciSayi = 3;
      int obeb = 0;
  
      // BirinciSayi ve İkinciSayı'ya gelene dek döngüyü çalıştır
      for (int i = 1; i <= birinciSayi && i <= ikinciSayi; i++)
      {
        // Her iki sayının bölümlerinden kalan 0 ise Obeb'i o sayıya eşitle
        if (birinciSayi % i == 0 && ikinciSayi % i == 0)
        {
          obeb = i;
        }
      }
  
      // Her iki sayıyı çarpıp, elde edilen Obeb'e böl
      int okek = (birinciSayi * ikinciSayi) / obeb;
  
      System.out.println("OBEB: " + obeb);
      System.out.println("OKEK: " + okek);
    }
  }