Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, içerisinde birbiriyle aynı ya da farklı sayılar bulunan bir dizi (verilenSayilar) verilmiştir. Bu noktada programcıdan, kendisine verilen dizideki sayıların kaç kere tekrarlandığını bularak sonuçları sıralı, tek tek, adet olarak yazdırması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  (verilenSayilar): 4, 1, 4 1 sayısından 1 adet var.
  4 sayısından 2 adet var.
  (verilenSayilar): 6, 2, 1, 2, 2, 5, 5 1 sayısından 1 adet var.
  2 sayısından 3 adet var.
  5 sayısından 2 adet var.
  6 sayısından 1 adet var.

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Linq;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int[] verilenSayilar = { 6, 2, 1, 2, 2, 5, 5 };
   
      // Verilen sayıların tekrarsız halini diziye at
      int[] gelenSayilar = verilenSayilar.Distinct().ToArray();
   
      // Tekrarsız sayıları kolayca sırala
      Array.Sort(gelenSayilar);
   
      int sayac = 0;
   
      // İç içe döngü ile karşılaştırma yap
      for (int i = 0; i < gelenSayilar.Length; i++)
      {
        for (int j = 0; j < verilenSayilar.Length; j++)
        {
          // Eğer karşılaştırma yapılan sayılar eşleşiyorsa sayacı arttır
          if (gelenSayilar[i] == verilenSayilar[j])
          {
            sayac++;
          }
        }
   
        // Sonuçları yazdır
        Console.WriteLine(gelenSayilar[i] + " sayısından " + sayac + " adet var.");
   
        // Diğer sayının tekrarının belirlenebilmesi için sayacı sıfırla
        sayac = 0;
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
  import java.util.HashSet;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      Integer[] verilenSayilar = new Integer[]{6, 2, 1, 2, 2, 5, 5};
   
      // Set'ler Java'da tekrarlara izin vermiyor ve sıralı oluyor. O sebeple verilen sayıları HashSet'e atmak en kolayı geldi
      HashSet<Integer> ayiklananSayilar = new HashSet<>(Arrays.asList(verilenSayilar));
   
      // Sayaçta sorun yaşamamak için HashSet'ten gelen değerleri Object dizisine at
      Object[] gelenSayilar = ayiklananSayilar.toArray();
   
      int sayac = 0;
   
      // İç içe döngü ile karşılaştırma yap
      for (int i = 0; i < gelenSayilar.length; i++)
      {
        for (int j = 0; j < verilenSayilar.length; j++)
        {
          // Eğer karşılaştırma yapılan sayılar eşleşiyorsa sayacı arttır
          if (gelenSayilar[i] == verilenSayilar[j]) {
            sayac++;
          }
        }
   
        // Sonuçları yazdır
        System.out.println(gelenSayilar[i] + " sayısından " + sayac + " adet var.");
   
        // Diğer sayının tekrarının belirlenebilmesi için sayacı sıfırla
        sayac = 0;
      }
    }
  }