Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya herhangi bir sayı (girilenSayi) veriliyor ve mevcut sayıyı basamak ve çarpanlarına göre ayırıp yazan bir yapı oluşturması isteniyor.

  Not: 0 sayısına sahip basamakların sonuçta görünmemelidir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 123 Sonuç: 100 + 20 + 3
  girilenSayi: 4901 Sonuç: 4000 + 900 + 1

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Text;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      long girilenSayi = 223;
      
      // Girilen Sayıyı tekil karakterlere dönüştek
      char[] sayi = girilenSayi.ToString().ToCharArray();
      int sayac = 0;
   
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // Tersten for döngüsünü işlet
      for (int i = girilenSayi.ToString().Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        // Her bir basamağın 10'lu katını alarak, ilgili basamaktaki sayıyla çarp
        double hesaplama = Math.Pow(10, i) * char.GetNumericValue(sayi[sayac]);
   
        // Hesaplama sonucu sıfır olmadığı sürece, sonuçları diziye ekle
        if (hesaplama != 0)
        {
          sonuc.Append(hesaplama);
          sonuc.Append(" + ");
        }
   
        sayac++;
      }
   
      // Uzatmadaki fazlalıktan kurtul
      Console.WriteLine(sonuc.ToString().Remove(sonuc.Length - 3));
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
   
    public static void main(String[] args)
    {
      long girilenSayi = 223;
   
      // Girilen Sayıyı tekil karakterlere dönüştek
      char[] sayi = Integer.toString((int) girilenSayi).toCharArray();
      int sayac = 0;
   
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // Tersten for döngüsünü işlet
      for (int i = sayi.length - 1; i >= 0; i--)
      {
        // Her bir basamağın 10'lu katını alarak, ilgili basamaktaki sayıyla çarp
        double hesaplama = Math.pow(10, i) * Character.getNumericValue(sayi[sayac]);
   
        // Hesaplama sonucu sıfır olmadığı sürece, sonuçları diziye ekle
        if (hesaplama != 0)
        {
          sonuc.append((int) hesaplama);
          sonuc.append(" + ");
        }
   
        sayac++;
      }
   
      // Uzatmadaki fazlalıktan kurtul
      System.out.println(sonuc.substring(0,sonuc.length() - 3));
    }
  }