Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya aynı veya farklı rakamlarda oluşan bir sayı metini (girilenSayilar) veriliyor. Programcıdansa metinde yer alan ve aralarında boşluk olan sayıların içerisindeki en büyük ve en küçük sayıları bularak sonuç olarak yazdırması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayilar: 1 5 4 6 8 3 Sonuç 1: En büyük sayı: 8
  Sonuç 2: En küçük sayı: 1
  girilenSayilar: 22 11 33 5 Sonuç 1: En büyük sayı: 33
  Sonuç 2: En küçük sayı: 5

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Linq;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenSayilar = "1 5 4 6 8 3";
   
      // Girilen sayıları al ve diziye ayrı at
      // Bu noktada Linq devreye giriyor ve işleri kolaylaştırıyor
      int[] ints = girilenSayilar.Split(' ').Select(int.Parse).ToArray();
   
      // Dizi içindeki en büyük ve en küçük sayıları bul
      int enBuyuk = ints.Max();
      int enKucuk = ints.Min();
   
      Console.WriteLine("En büyük sayı: " + enBuyuk);
      Console.WriteLine("En küçük sayı: " + enKucuk);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collections;
  import java.util.List;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      String girilenSayilar = "1 5 4 6 8 3";
   
      // Girilen sayıları al ve ayırarak diziye at
      String[] girilenSayiDizisi = girilenSayilar.split(" ");
   
      // Sayı dizisi için int türünde dizi oluştur
      List<Integer> sayiDizisi = new ArrayList<>();
   
      // String dizideki sayıları int olarak oluşturulan diziye at
      for (int i = 0; i < girilenSayiDizisi.length; i++)
      {
        sayiDizisi.add(Integer.parseInt(girilenSayiDizisi[i]));
      }
   
      // Dizi içindeki en büyük ve en küçük sayıları bul
      int enBuyuk = Collections.max(sayiDizisi);
      int enKucuk = Collections.min(sayiDizisi);
   
      System.out.println("En büyük sayı: " + enBuyuk);
      System.out.println("En küçük sayı: " + enKucuk);
    }
  }