Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, içerisinde 0 ila 255 değerleri arasında olan 3 farklı RGB değeri (kirmiziDegeri, yesilDegeri, MaviDegeri) veriliyor. Bu noktadan sonra ise programcıdan, girilen sayısal değerleri 16’lık Hexadecimal koda dönüştürmesi isteniyor.

  RGB Renk, monitör gibi elektronik cihazların ışık kullanarak renk yaratmasını sağlayan bir renk modelidir ve üç temel rengin (kırmızı, yeşil, mavi) farklı yoğunluklarda kullanılarak renk gamından istenilen rengin elde edilmesine dayanır.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  kirmiziDegeri: 255
  yesilDegeri: 255
  maviDegeri: 255
  HEX değeri: #FFFFFF
  kirmiziDegeri: 222
  yesilDegeri: 111
  maviDegeri: 33
  HEX değeri: #DE6F21

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Drawing;
  
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      byte kirmiziDegeri = 148;
      byte yesilDegeri = 0;
      byte maviDegeri = 211;
  
      // Girilen değerlerin 255'ten büyük olmamasını sağla
      // Eğer girilen değer 255'ten büyükse değeri 255'e sabitle
      if (kirmiziDegeri > 255)
        kirmiziDegeri = 255;
      if (yesilDegeri > 255)
        yesilDegeri = 255;
      if (maviDegeri > 255)
        maviDegeri = 255;
  
      // Color sınıfını kullanarak girilen değerleri aktar
      Color donusturulenRenk = Color.FromArgb(kirmiziDegeri, yesilDegeri, maviDegeri);
  
      // Değerleri 16'lık sisteme dönüştürerek değişkene aktar
      string hexDegeri = donusturulenRenk.R.ToString("X2") + donusturulenRenk.G.ToString("X2") + donusturulenRenk.B.ToString("X2");
  
      Console.WriteLine("HEX değeri: #" + hexDegeri);
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      int kirmiziDegeri = 148;
      int yesilDegeri = 0;
      int maviDegeri = 211;
  
      // Girilen değerlerin 255'ten büyük olmamasını sağla
      // Eğer girilen değer 255'ten büyükse değeri 255'e sabitle
      if (kirmiziDegeri > 255)
        kirmiziDegeri = 255;
      if (yesilDegeri > 255)
        yesilDegeri = 255;
      if (maviDegeri > 255)
        maviDegeri = 255;
  
      // Değerleri 16'lık sisteme dönüştürerek değişkene aktar
      String hexDegeri = String.format("%02X%02X%02X", kirmiziDegeri, yesilDegeri, maviDegeri);
  
      System.out.println(("HEX değeri: #" + hexDegeri));
    }
  }
  

  Çözüm - Python

  kirmiziDegeri = 222
  yesilDegeri = 111
  maviDegeri = 33
  
  # Girilen değerlerin 255'ten büyük olmamasını sağla
  # Eğer girilen değer 255'ten büyükse değeri 255'e sabitle
  if kirmiziDegeri > 255:
    kirmiziDegeri = 255
  if yesilDegeri > 255:
    yesilDegeri = 255
  if maviDegeri > 255:
    maviDegeri = 255
  
  sonuc = '%02x%02x%02x' % (kirmiziDegeri, yesilDegeri, maviDegeri)
  print(f"HEX değeri: #{sonuc}")