Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, 0 ila 9 arasında olan rakamlardan oluşan bir sayı (girilenSayi) veriliyor. Bu noktadan sonra ise, sayıda yer alan rakamların tekrarı kadar olan yeni bir sayı oluşturması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenDeger: 123 Sonuç: 122333
  girilenDeger: 502 Sonuç: 5555522

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int verilenSayi = 412;
   
      List<string> dizi = new List<string>();
      string sonuc = "";
   
      // Kullanıcıya verilen sayıyı önce string'e oradan da karakter dizisine dönüştür
      char[] karakterler = Convert.ToString(verilenSayi).ToCharArray();
   
      // Karakter dizisindeki her bir değeri liste dizisine at
      foreach (char sayi in karakterler)
      {
        dizi.Add(sayi.ToString());
      }
   
      // Dizideki karakter sayısı boyunca döngü oluştur
      for (int i = 0; i < dizi.Count; i++)
      {
        // Dizideki karakterlerin belirttiği sayı kaçar iç döngüyü çalıştır ve sayıyı o kadar yazdır
        for (int j = 0; j < Convert.ToInt32(dizi[i]); j++)
        {
          // Yazdırılan her bir sayıyı sonuc değişkenine ekle
          sonuc += karakterler[i];
        }
      }
   
      Console.WriteLine(sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      int verilenSayi = 412;
   
      ArrayList dizi = new ArrayList();
      String sonuc = "";
   
      // Kullanıcıya verilen sayıyı önce string'e oradan da karakter dizisine dönüştür
      char[] karakterler = String.valueOf(verilenSayi).toCharArray();
   
      // Karakter dizisindeki her bir değeri liste dizisine at
      for (int i = 0; i < karakterler.length; i++) {
        dizi.add(karakterler[i]);
      }
   
      // Dizideki karakter sayısı boyunca döngü oluştur
      for (int i = 0; i < dizi.size(); i++) {
        // Dizideki karakterlerin belirttiği sayı kaçar iç döngüyü çalıştır ve sayıyı o kadar yazdır
        for (int j = 0; j < Integer.parseInt(String.valueOf(dizi.get(i))); j++) {
          // Yazdırılan her bir sayıyı sonuc değişkenine ekle
          sonuc += karakterler[i];
        }
      }
   
      System.out.println(sonuc);
    }
  }