Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Bir laboratuvar dersini alan öğrencilere dönem içerisinde 4 adet quiz yapılmaktadır. Öğrencilerden, girdikleri her quizde gelişim göstererek ya önceki sınavlarındaki aynı notu ya da sınavdan daha yüksek notu alarak gelişim göstermesi beklenmektedir. 5 quiz sonrasında öğrencilerine Quiz 1, Quiz 2, Quiz 3, Quiz 4 notları Quiz Sonuçları (qs) adıyla sisteme girilmiştir.

  Bu noktada programcıdan; öğrenci(ler)in quiz notlarının bir önceki sınavına eşit veya artan şekilde olduğunu bulması ve eğer gelişim gösteren öğrenciler varsa bu öğrenci(ler) için “Başarılı” yazması; ayrıca öğrenci(ler)in quiz notlarının bir önceki sınava göre azalma varsa bu öğrenci(ler) için “Başarısız” yazması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  qs: 1,2,3,5 Sonuç: Başarılı
  qs: 1,3,3,4 Sonuç: Başarılı
  qs: 3,4,5,1 Sonuç: Başarılı

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Linq;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int[] quizSonuclari = {1, 3, 3, 4};
   
      // Quiz sonuçları boyutunda bir dizi oluştur
      int[] siraliSonuclar = new int[quizSonuclari.Length];
   
      // Quiz sonuçları dizisini diğer diziye kopyala
      Array.Copy(quizSonuclari, siraliSonuclar, 4);
   
      // Sıralı sonuçlar dizisini küçükten büyüğe sırala
      Array.Sort(siraliSonuclar);
   
      // İki dizideki sonuçlar birbiriyle eşdeğer ise Başarılı, değilse Başarısız
      if (siraliSonuclar.SequenceEqual(quizSonuclari))
        Console.WriteLine("Başarılı");
      else
        Console.WriteLine("Başarısız");
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
      int[] quizSonuclari = {1, 4, 3, 4};
   
      // Sıralı sonuçlar dizisi oluştur ve Quiz sonuçlarını kopyala
      int[] siraliSonuclar = quizSonuclari.clone();
   
      // Sıralı sonuçlar dizisini küçükten büyüğe sırala
      Arrays.sort(siraliSonuclar);
   
      // İki dizideki sonuçlar birbiriyle eşdeğer ise Başarılı, değilse Başarısız yaz
      if (Arrays.equals(siraliSonuclar, quizSonuclari))
        System.out.println("Başarılı");
      else
        System.out.println("Başarısız");
    }
  }