Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, çeşitli ve sıralanmamış halde bulunan sayılardan oluşan bir dizi (sayiDizisi) veriliyor. Bu noktada ise programcıdan, mevcut dizinin medyan/ortanca sayısını bulması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  (sayiDizisi): 1, 2, 3 Sonuç: 2
  (sayiDizisi): 1, 2, 3, 4 Sonuç: 2.5

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      // Tanımlı olarak verilen sayı dizisi
      int[] sayiDizisi = new[] {1, 5, 2, 8, 3};
   
      // Dizinin kaç değerden oluştuğunu bul
      int dizininUzunlugu = sayiDizisi.Length;
   
      // Ortanca sayıyı (medyan) bulmada öncelikle sıralama işlemi gerekli
      Array.Sort(sayiDizisi);
   
      /* I. Durum
         Sayı adedi tek ise medyan (n+1/2) formülüyle bulunur
         Örn. 1,2,3 dizisi 3 adet sayıdan oluşur. (3+1)/2 sonucunda 2. sıradaki sayı [2] medyandır.
        */
      if ((dizininUzunlugu%2 == 1))
      {
        int tekliSira = (dizininUzunlugu + 1)/2;
        Console.WriteLine(sayiDizisi[tekliSira - 1]);
      }
      /* II. Durum
         Sayı adedi çift ise medyan ((n/2) + (n/2+1)) hesabında çıkan sonuç 2'ye bölünür
         Örn. 1,2,3,4 dizisi 4 adet sayıdan oluşur. (4/2) sonucunda 2 elde edilir. 
         Ardından 2. ve 3. sayılar toplanıp 2'ye bölünür ((2+3)/2) ve [2.5] sayısı medyandır
        */
      else
      {
        double ikiliSira = dizininUzunlugu/2.0;
        double ortaSayi = (sayiDizisi[(int) ikiliSira - 1] + sayiDizisi[(int) ikiliSira])/2.0;
        Console.WriteLine(ortaSayi);
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      // Tanımlı olarak verilen sayı dizisi
      int[] sayiDizisi = {1, 5, 2, 8, 3};
   
      // Dizinin kaç değerden oluştuğunu bul
      int dizininUzunlugu = sayiDizisi.length;
   
      // Ortanca sayıyı (medyan) bulmada öncelikle sıralama işlemi gerekli
      Arrays.sort(sayiDizisi);
   
      /* I. Durum
         Sayı adedi tek ise medyan (n+1/2) formülüyle bulunur
         Örn. 1,2,3 dizisi 3 adet sayıdan oluşur. (3+1)/2 sonucunda 2. sıradaki sayı [2] medyandır.
        */
      if ((dizininUzunlugu % 2 == 1)) {
        int tekliSira = (dizininUzunlugu + 1) / 2;
        System.out.println(sayiDizisi[tekliSira - 1]);
      }
      /* II. Durum
         Sayı adedi çift ise medyan ((n/2) + (n/2+1)) hesabında çıkan sonuç 2'ye bölünür
         Örn. 1,2,3,4 dizisi 4 adet sayıdan oluşur. (4/2) sonucunda 2 elde edilir.
         Ardından 2. ve 3. sayılar toplanıp 2'ye bölünür ((2+3)/2) ve [2.5] sayısı medyandır
        */
      else {
        double ikiliSira = dizininUzunlugu / 2.0;
        double ortaSayi = (sayiDizisi[(int) ikiliSira - 1] + sayiDizisi[(int) ikiliSira]) / 2.0;
        System.out.println(ortaSayi);
      }
    }
  }