Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, uzunluğu 5 daha üstü olan farklı kredi kartı numarası (girilenNumara) veriliyor ve bu kredi kartı numarasındaki son 4 hane hariç tümünü # (diyez/kare/baklava dilimi) işareti ile maskelemesi isteniyor. Eğer kredi kartı numarası uzunluğu 4 ve 4’ten daha az ise herhangi bir maskeleme yapılmaması belirtiliyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenNumara: 12345678 Sonuç: ####5678
  girilenNumara: 123456782167 Sonuç: ########2167

  Çözüm - C#

  using System;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenNumara = "1469123955127";
      string sonuc = null;
   
      // Girilen numaranın uzunluğu 4'ten büyük ise istenen maskelemeyi yap  
      if (girilenNumara.Length > 4)
      {
        for (int i = 0; i < girilenNumara.Length - 4; i++)
        {
          sonuc += "#";
        }
   
        // Girilen numaranın son dört hanesini sonuç katarına ekle
        sonuc += girilenNumara.Substring(girilenNumara.Length - 4, 4);
      }
      // Girilen numaranın uzunluğu 4'ten kısa ise hiçbir şey yapma
      else
      {
        sonuc = girilenNumara;
      }
   
      Console.WriteLine("Sonuç: " + sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      String girilenNumara = "1469123955127";
      String sonuc = "";
   
      // Girilen numaranın uzunluğu 4'ten büyük ise istenen maskelemeyi yap
      if (girilenNumara.length() > 4)
      {
        // Girilen numaranın 4 eksiği kadar # işareti ekle
        for (int i = 0; i < girilenNumara.length() - 4; i++)
        {
          sonuc += "#";
        }
   
        // Girilen numaranın son dört hanesini sonuç katarına ekle
        sonuc += girilenNumara.substring(girilenNumara.length() - 4);
      }
      // Girilen numaranın uzunluğu 4'ten kısa ise hiçbir şey yapma
      else
      {
        sonuc = girilenNumara;
      }
   
      System.out.println("Sonuç: " + sonuc);
    }
  }