Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, çeşitli kelimelerden oluşan bir dizi girilenDizi) veriliyor. Sonrasında ise, dizideki kelimeleri baş harflerine göre değil, uzunluklarına göre sıralaması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenDizi: “Ali”, “Ahmet”, “Neşe”, “Zeynep” Sonuç: Ali, Neşe, Ahmet, Zeynep
  girilenDizi: “Gözlük”, “Ev”, “Anahtar”, “Kapı” Sonuç: Ev, Kapı, Gözlük, Anahtar

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  internal class Program
  {
    private static void Main()
    {
      string[] girilenDizi = {"Gözlük", "Ev", "Anahtar", "Kapı"};
  
      // Diziyi sıralı olarak saklamak için Sorted List kullanmak en kolayı 
      SortedList<int, string> siraliListe = new SortedList<int, string>();
  
      // Her bir kelimenin uzunluğunu ve kelimeyi sıralı listeye ekle ve anahtar değere göre sırala
      foreach (var dizi in girilenDizi)
      {
        siraliListe.Add(dizi.Length, dizi);
      }
  
      // Her bir değeri (anahtarı değil) yazdır
      foreach (KeyValuePair<int, string> pair in siraliListe)
      {
        Console.WriteLine(pair.Value);
      }
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.HashMap;
  
  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      String[] girilenDizi = {"Gözlük", "Ev", "Anahtar", "Kapı"};
  
      // Diziyi sıralı olarak saklamak için Sorted List kullanmak en kolayı
      HashMap<Integer, String> siraliListe = new HashMap<>();
  
      // Her bir kelimenin uzunluğunu ve kelimeyi sıralı listeye ekle ve anahtar değere göre sırala
      for (var dizi : girilenDizi)
      {
        siraliListe.put(dizi.length(), dizi);
      }
  
      // Her bir değeri (anahtarı değil) yazdır
      for (var pair : siraliListe.values())
      {
        System.out.println(pair);
      }
    }
  }