Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya bir metin (girilenMetin) veriliyor. Önce; her bir kelimedeki ilk harfin kelimenin sonuna alınması, sonra ise her kelimenin sonuna “ay” ekinin eklenmesi isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenMetin: Merhaba Dünya Sonuç: erhabaMay ünyaDay
  girilenMetin: Test Yazisi Sonuç: estTay azisiYay

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      string girilenMetin = "Test Yazisi";
   
      // Girilen metini parçalayarak ayır ve diziye at
      List<string> kelimeler = new List<string>(girilenMetin.Split(Convert.ToChar(" ")));
      string sonuc = "";
   
      // Parçalanan her bir kelimenin ilk harfini al yeni cümle oluştur
      foreach (string kelime in kelimeler)
      {
        string geciciIlkHarf = kelime.Substring(0, 1);
        string geciciCumle = kelime.Remove(0, 1);
   
        // Cümleyi oluştururken yeni kelimelerin sonuna "ay" ekle
        sonuc += geciciCumle + geciciIlkHarf + "ay ";
      }
   
      Console.WriteLine(sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
  import java.util.List;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
      String girilenMetin = "Test Yazisi";
   
      // Girilen metini parçalayarak ayır ve diziye at
      List<String> kelimeler = Arrays.asList(girilenMetin.split("\\s+"));
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // Parçalanan her bir kelimenin ilk harfini al yeni cümle oluştur
      for (String kelime : kelimeler)
      {
        String geciciIlkHarf = kelime.substring(0, 1);
        String geciciCumle = kelime.substring(1);
   
        // Cümleyi oluştururken yeni kelimelerin sonuna "ay" ekle
        sonuc.append(geciciCumle).append(geciciIlkHarf).append("ay ");
      }
   
      System.out.println(sonuc);
    }
  }