Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, herhangi bir kelime (girilenSayi) veriliyor. Programcıdansa, ilgili kelimenin bir izogram* olup olmadığını bulan ve eğer sonuç doğru ise “Evet, bu bir izogramdır.”, yanlış ise “İzogram değil” yazan bir program oluşturması isteniyor.

  İzogram, bir kelimenin içerisinde hiçbir şekilde tekrar etmeyen harflerin bulunması durumudur. Özetle, kelimedeki her harf bir kere kullanılır.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenMetin: Ada Sonuç: İzogram değil
  girilenMetin: Objektif Sonuç: Evet, bu bir izogram.

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Linq;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenKelime = "flarmoni";
   
      // Girilen kelimeyi (sorun olmaması için) küçük harfe çevir
      girilenKelime = girilenKelime.ToLower();
   
      // Kelimenin tam uzunluğunu al
      int kelimeUzunluk = girilenKelime.Length;
   
      // Kelime içindeki harfleri tek tek ayırıp, tekrar eden kelimeleri kısa kelimeye ekle (Yaşa Linq!)
      string kisaKelime = new string(girilenKelime.Distinct().ToArray());
      int kisaKelimeUzunluk = kisaKelime.Length;
   
      // Kısa kelimenin uzunluk sayısı ile kelime uzunluğu aynı değilse izogram değil
      if (kelimeUzunluk != kisaKelimeUzunluk)
      {
        Console.WriteLine("İzogram değil.");
      }
      else
      {
        // Kısa kelimenin uzunluk sayısıyla kelime uzunluğu aynı ise izogramdır
        Console.WriteLine("Evet, bu bir izogram. ");
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.HashSet;
  import java.util.Set;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      String girilenKelime = "flarmoni";
   
      // Girilen kelimeyi (sorun olmaması için) küçük harfe çevir
      girilenKelime = girilenKelime.toLowerCase();
   
      // Kelimenin tam uzunluğunu al
      int kelimeUzunluk = girilenKelime.length();
   
      // Kelime içindeki harfleri tek tek ayırıp, tekrar eden kelimeleri kısa kelimeye ekle
      Set<Character> BenzersizHarfler = new HashSet<>();
      for (int i = 0; i < girilenKelime.length(); ++i)
      {
        BenzersizHarfler.add(girilenKelime.charAt(i));
      }
   
      // Kısa kelimenin uzunluk sayısı ile kelime uzunluğu aynı değilse izogram değil
      if (kelimeUzunluk != BenzersizHarfler.size())
      {
        System.out.println("İzogram değil.");
      } 
      else 
      {
        // Kısa kelimenin uzunluk sayısıyla kelime uzunluğu aynı ise izogramdır
        System.out.println("Evet, bu bir izogram. ");
      }
    }
  }