Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Kartezyen koordinat sistemi, 2 boyutlu bir yüzey üzerindeki bir noktanın veya 3 boyutlu bir uzaydaki (boşluktaki) bir objenin yerini belirlemek ve belirtmek için kullanılır. Eksenlerin kesişme noktasına koordinat merkezi, başlangıç noktası veya orijin adı verilir. Eksenler ise x, y, z adlarıyla anılır. Bir yüzeyde veya uzayda bir noktanın yeri, bu eksenler üzerinden orijine olan uzaklıkları olup x, y, z cinsinden ifade edilir.

  Programcıya, ızgaradaki bir noktanın koordinatları (x ve y) veriliyor. Bu noktadan sonra ise; x ekseni ve y ekseninde olan ve tüm komşu noktaların listesini döndüren bir kod yazması bekleniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  x, y: 2, 2 sonuc: {1,1},{1,2},{1,3},{2,1},{2,3},{3,1},{3,2},{3,3}
  x, y: 5, 7 sonuc: {6,7},{6,6},{6,8},{4,7},{4,6},{4,8},{5,6},{5,8}

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  
  namespace CodingChallenges
  {
    public class Program
    {
      public static void Main()
      {
        int x = 2;
        int y = 2;
  
        // Önceki, mevcut, sonraki alanları değişken dizisine ekle
        int[] xKoordinati = { x - 1, x, x + 1 };
        int[] yKoordinati = { y - 1, y, y + 1 };
  
        // İki farklı değişkenleri verileri birleştir
        var degerler = xKoordinati.SelectMany(k => yKoordinati, (x1, y1) => new[] { x1, y1 });
  
        var koordinatlar = new List<int[]>(degerler);
        var yeniKoordinat = new List<int[]>();
        foreach (int[] ints in koordinatlar)
        {
          // İki koleksiyonu karşılaştırarak tüm elemanların aynı dizilimde olduğuna bak
          var sekans = new[] { x, y }.SequenceEqual(new[] { ints[0], ints[1] });
          if (sekans)
            continue;
  
          yeniKoordinat.Add(new[] { ints[0], ints[1] });
        }
  
        // Önceki, mevcut, sonraki her bir koordinatı yazdır
        yeniKoordinat.ForEach(k =>
        {
          foreach (int sayi in k)
          {
            Console.Write(sayi + " ");
          }
  
          Console.WriteLine();
        });
  
        Console.Read();
      }
    }
  }