Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya; bir IPv4 (ipDegeri) değeri veriliyor. Bu IP değerinin, 4 ayrı oktetten ve byte değerlerden oluştuğu biliniyor. Bu noktada ise programdan; her bir oktet değerinin binary gösterimini (Örn. 128 ifadesi binary olarak 10000000, 1 ifadesi ise 00000001’dir gibi) elde ederek 4 ayrı oktetin sayısal (int olarak) toplamını elde etmesi isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  ipDegeri: 128.32.10.1 sonuc: 2149583361
  ipDegeri: 1.1.1.1 sonuc: 16843009

  Çözüm - C#

  using System;
  
  namespace Test
  {
    public static class Program
    {
      private static void Main()
      {
        string girilenIp = "128.32.10.1";
  
        string[] ipDizisi = girilenIp.Split('.');
        int uzunluk = ipDizisi.Length;
  
        // Dizideki tüm değerleri parça parça sayıya dönüştür
        int[] octetler = new int[uzunluk];
        for (int i = 0; i < uzunluk; i++)
          octetler[i] = Convert.ToInt32(ipDizisi[i]);
  
        // Dönüştürülen değerleri tek tek binary koduna dönüştür
        string[] donusturulenDegerler = new string[uzunluk];
        for (int i = 0; i < uzunluk; i++)
          donusturulenDegerler[i] = Convert.ToString(octetler[i], 2).PadLeft(8, '0');
  
        // Dört dilim olan octetlerin hepsini tek parça haline getir
        string tumOctetler = string.Join("", donusturulenDegerler);
  
        // Octetleri sayısal ifadeye dönüştürerek binary olarak topla
        long toplam = Convert.ToInt64(tumOctetler, 2);
        Console.WriteLine($"Toplam: {toplam}");
  
        Console.Read();
      }
    }
  }
  

  Çözüm - Python

  girilenIp = "128.32.10.1"
  ip_dizisi = girilenIp.split('.')
  
  # Dizideki tüm değerleri parça parça sayıya dönüştür
  octetler = []
  for ip in ip_dizisi:
    octetler.append(int(ip))
  
  # Dönüştürülen değerleri tek tek binary koduna dönüştür
  donusturulen_degerler = []
  for deger in octetler:
    donusturulen_degerler.append(f'{deger:08b}')
  
  # Dört dilim olan octetlerin hepsini tek parça haline getir
  tum_octetler = str.join("", donusturulen_degerler)
  
  # Octetleri sayısal ifadeye dönüştürerek binary olarak topla
  toplam = int(tum_octetler, 2)
  print(f"Toplam: {toplam}")