Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya IPv4 adresi içeren bir (ipAdresi) veriliyor ve ilgili IP Adresinin doğru olup olmadığının kontrol eden bir metot oluşturması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  ipAdresi: 123.45.67.89 Sonuç: true
  ipAdresi: 123.456.78.90 Sonuç: false

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Net;
  using System.Net.Sockets;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      string ipAdresi = "111.111.11.11";
   
      Console.WriteLine(IpKontrol(ipAdresi));
      Console.Read();
    }
   
    public static bool IpKontrol(string ipAdresi)
    {
      // Gelen ip adresini parçalara ayır
      string[] dizi = ipAdresi.Split('.');
   
      // Her bir alana tek tek bak
      foreach (var alan in dizi)
      {
        if (alan.StartsWith("0"))
          return false;      
      }
   
      // dizi ayrı bölümden oluşuyorsa devam et
      if (dizi.Length == 4)
      {
        IPAddress sabitAdres;
   
        // Ip adresini kontrol etmek için IP Adress sınıfından faydalan
        if (!IPAddress.TryParse(ipAdresi.Trim(), out sabitAdres))
          return false;
   
        // IP adresi düzenli ise doğru değerini döndür
        if (sabitAdres.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
          return true;      
      }
   
      return false;
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
   
    public static void main(String[] args)
    {
      System.out.println(isValidIP4Address("111.111.11.11"));
    }
   
    private static boolean isValidIP4Address(String ipAdresi)
    {
      // Gerekli ip adresi için Regex kullan
      boolean durum = ipAdresi.matches("^(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})$");
   
      if (durum)
      {
        // Gelen ip adresini parçalara ayır
        String[] dizi = ipAdresi.split("\\.");
   
        for (int i = 0; i <= 3; i++)
        {
          String alan = dizi[i];
   
          // Her bir alana tek tek bak
          if (alan == null || alan.length() <= 0)
            return false;
   
          // Her bir alandaki değer 255'den büyükse yanlış döndür
          if (Integer.parseInt(alan) > 255)
            return false;
        }
   
        // IP adresi düzenli ise doğru değerini döndür
        return true;
      }
      return false;
    }
  }