Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, herhangi bir kelime (girilenYazi) veriliyor. Programcıdansa, yazı içinde hiçbir yerde tekrar etmeyen ilk harfi bulan bir kod yazması isteniyor.

  Not: Büyük ve küçük harflerin de aynı olarak kabul edilmekte ve sonuç ekranında bire bir (karakter büyük ise büyük, küçük ise küçük) yazılması gerekmekte.

  Not 2: Java kodundaki hata bilgilendirmesi için Beyza B.‘ye teşekkürler.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenKelime: taassup Sonuç: t (Bir kere var ve en başta)
  girilenKelime: sTreSS Sonuç: T
  girilenKelime: Genelge Sonuç: n

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      string girilenYazi = "sTreSS";
      string yazininIlkHali = girilenYazi;
   
      // Tüm harfleri önce küçük harflere, sonra tek tek karaktere dönüştür
      girilenYazi = girilenYazi.ToLower();
      char[] harfler = girilenYazi.ToCharArray();
   
      List<char> harf = new List<char>();
   
      // Harfleri karakter olarak alıp, ayrı ayrı koleksiyona ekle
      foreach (char karakter in harfler)
      {
        // Eğer harf daha önce eklenmemişse ekle
        if (!harf.Contains(karakter))
        {
          harf.Add(karakter);
        }
        // Daha önce eklenen varsa diziden kaldır (Ekleme yapma)
        else
        {
          harf.Remove(karakter);
        }
      }
   
      if (harf.Count > 0)
      {
        // Dizide ilk tekrar etmeyen karakteri al
        int yer = girilenYazi.IndexOf(harf[0]);
        Console.WriteLine(yazininIlkHali[yer].ToString());
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  
  public class Main
  {
    public static void main(String[] args)
    {
      String girilenYazi = "Genelge";
      String yazininIlkHali = girilenYazi;
  
      // Tüm harfleri önce küçük harflere, sonra tek tek karaktere dönüştür
      girilenYazi = girilenYazi.toLowerCase();
      char[] harfler = girilenYazi.toCharArray();
  
      ArrayList<Character> harf = new ArrayList<>();
  
      // Harfleri karakter olarak alıp, ayrı ayrı koleksiyona ekle
      for (char karakter : harfler)
      {
        // Eğer harf daha önce eklenmemişse ekle
        if (!harf.contains(karakter))
        {
          harf.add(karakter);
        }
        // Daha önce eklenen varsa diziden kaldır (Ekleme yapma)
        else
        {
          harf.remove(Character.valueOf(karakter));
        }
      }
  
      if (harf.size() > 0)
      {
        // Dizide ilk tekrar etmeyen karakteri al
        Character yer = harf.get(0);
        System.out.println(yer);
      }
    }
  }