Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya İkili/Binary kodundan oluşan ondalık bir sayı (sayi)veriliyor. Programcıdan ise; kendisine verilen sayıyı Ondalık/Decimal hale dönüştüren bir kod yazması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  sayi: 100.011 Sonuç: 4.125
  sayi: 100.1 Sonuç: 4.5

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Linq;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string binarySayi = "100.1";
   
      // Gerekli değişkenleri oluştur
      double noktaninSoluToplam = 0, noktaninSagiToplam = 0, sayi;
   
      // Binary (İkilik) düzendeki sayıyı noktaya göre ikiye ayır
      string[] noktaliSayi = binarySayi.Split('.');
   
      // Parçalanmış sayıları ilgili değişkenlere aktar
      string noktaninSolu = noktaliSayi[0];
      string noktaninSagi = noktaliSayi[1];
   
      // 1. Aşama - Eşitliğin solunu hallet
      // Noktanın solunda kalan sayıları ters çevirerek işe başla
      char[] tersCevir = noktaninSolu.ToCharArray().Reverse().ToArray();
   
      // Tek tek aktarım yap ve üs hesaplamasını genel toplama ekle
      for (int i = 0; i < noktaninSolu.Length; i++)
      {
        // Tek tek aktarım yap ve üs hesaplamasını toplama ekle
        sayi = Convert.ToInt32(tersCevir[i].ToString());
        noktaninSoluToplam += (sayi * (Math.Pow(2, i)));
      }
   
      // 2. Aşama - Eşitliğin sağını hallet
      for (int i = 0; i < noktaninSagi.Length; i++)
      {
        // Tek tek aktarım yap ve üs hesaplamasını ondalık toplamına ekle
        sayi = Convert.ToInt32(noktaninSagi[i].ToString());
        noktaninSagiToplam += (sayi * (Math.Pow(2, -i - 1)));
      }
   
      Console.WriteLine(noktaninSoluToplam + noktaninSagiToplam);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
   
      String binarySayi = "100.1";
   
      // Binary (İkilik) düzendeki sayıyı noktaya göre ikiye ayır
      String[] noktaliSayi = binarySayi.split("\\.");
   
      // Parçalanmış sayıları ilgili değişkenlere aktar
      String noktaninSolu = noktaliSayi[0];
      String noktaninSagi = noktaliSayi[1];
   
      // Gerekli değişkenleri oluştur
      double noktaninSoluToplam = 0, noktaninSagiToplam = 0, sayi;
   
      // 1. Aşama - Eşitliğin solunu hallet
      // Noktanın solunda kalan sayıları ters çevirerek işe başla
      char[] tersCevir = new StringBuilder(noktaninSolu).reverse().toString().toCharArray();
   
      // Tek tek aktarım yap ve üs hesaplamasını genel toplama ekle
      for (int i = 0; i < noktaninSolu.length(); i++)
      {
        // Tek tek aktarım yap ve üs hesaplamasını toplama ekle
        sayi = Double.parseDouble(String.valueOf(tersCevir[i]));
        noktaninSoluToplam += (sayi * (Math.pow(2, i)));
      }
   
      // 2. Aşama - Eşitliğin sağını hallet
      for (int i = 0; i < noktaninSagi.length(); i++)
      {
        // Tek tek aktarım yap ve üs hesaplamasını ondalık toplamına ekle
        sayi = Double.parseDouble(String.valueOf(noktaninSagi.indexOf(i)));
        noktaninSagiToplam += (sayi * (Math.pow(2, -i - 1)));
      }
   
      System.out.println(noktaninSoluToplam + (-noktaninSagiToplam));
    }
  }