Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya iki farklı ve sadece aynı veya farklı harflerden oluşan metinler (birinciMetin, ikinciMetin) veriliyor. Bu noktadan sonra ise, her iki metini alfabetik olarak sıralı ve sadece aynı olmayan harflerden oluşan bir hale getirmesi isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  birinciMetin: bbcaa
  ikinciMetin: cdddb
  Sonuç: abcd

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      string birinciMetin = "xyaabbbccccdefww";
      string ikinciMetin = "xxxxyyyyabklmopq";
   
      // Her iki metini birleştir, karakter dizisine çevir ve aynı olan harfleri ele
      IEnumerable<char> metin = string.Concat(birinciMetin, ikinciMetin).ToCharArray().Distinct();
   
      // Diziyi, char karakter dizisine dönüştür ve sırala
      char[] harfler = metin.ToArray();
      Array.Sort(harfler);
   
      string sonuc = "";
   
      // Her bir karakteri string'e aktar
      foreach (char harf in harfler)
      {
        sonuc += harf.ToString();
      }
   
      Console.WriteLine(sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
  import java.util.HashSet;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args)
    {
      String birinciMetin = "xyaabbbccccdefww";
      String ikinciMetin = "xxxxyyyyabklmopq";
   
      // Her iki metini birleştir
      String metin = birinciMetin.concat(ikinciMetin);
   
      // Diziyi, char karakter dizisine dönüştür ve sırala
      char[] sirali = metin.toCharArray();
      Arrays.sort(sirali);
   
      HashSet<Character> hashDizisi = new HashSet<>();
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // Karakterleri yalnız benzersiz harflerin eklendiği diziye aktar
      for (char c : sirali)
      {
        hashDizisi.add(c);
      }
   
      for (char c : hashDizisi)
      {
        sonuc.append(c);
      }
   
      System.out.println(sonuc.toString());
    }
  }