Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya Hex ve Binary değerlerini hesaplaması için farklı sayılar (hexSayisi ve binarySayisi) veriliyor. Programcıdan, girilen sayılara dair istenen hesaplamaları Delege (Delegate) ve Olay (Event) kullanarak hesaplaması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  hexSayisi: 155
  binarySayisi: 1010
  Hex Sonuç: 9B
  Binary Sonuç: 10

  Çözüm - C#

  using System;
  
  // Delegeyi ata
  public delegate void TemsilciHex(int sayi);
  public delegate void TemsilciBinary(int sayi);
  
  class Hesapla
  {
    public string HexSonuc { get; set; }
    public int BinarySonuc { get; set; }
  
    // Delege temelli olay oluştur
    public event TemsilciHex HexOlayi;
    public event TemsilciBinary BinaryOlayi;
  
    // a. Olayları aktive et
    public void OnHexOlayi(int sayi)
    {
      HexOlayi?.Invoke(sayi);
    }
  
    // b. Olayları aktive et
    public void OnBinaryOlayi(int sayi)
    {
      BinaryOlayi?.Invoke(sayi);
    }
  
    public void Hex(int sayi)
    {
      HexSonuc = sayi.ToString("X");
      Console.WriteLine("Hex: {0}", HexSonuc);
    }
  
    public void Binary(int sayi)
    {
      BinarySonuc = Convert.ToInt32(Convert.ToString(sayi), 2);
      Console.WriteLine("Hex: {0}", BinarySonuc);
    }
  }
  
  using System;
  
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      int hexSayisi = 1521;
      int binarySayisi = 1010;
  
      Hesapla hesapla = new Hesapla();
      hesapla.HexOlayi += hesapla.OnHexOlayi;
      hesapla.Hex(hexSayisi);
  
      hesapla.BinaryOlayi += hesapla.OnBinaryOlayi;
      hesapla.Binary(binarySayisi);
  
      Console.Read();
    }
  }