Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Bir web sitesini, çeşitli zamanlarda farklı kullanıcılar ziyaret etmektedir. Siteye giren kullanıcıların sitede geçirdikleri zamanlar birbirinden farklıdır ve sitede kaldıkları bu sürenin kaydı tutulmaktadır.

  Siteye giren toplam ziyaretçilerin (tk) sayısı ile, hemen çıkma oranı (sitede 10 saniyeden az kalıp giden) yüzdesine (h) sahip olan ziyaretçilerin oranı verilmiştir.

  Bu noktada ise programcıdan; sitede kalmaya devam eden ziyaretçilerin sayısını bulması ve (eğer varsa) ondalık sayıya sahip sonuçları (örn. 7.1 veya 7.9) aşağı yuvarlaması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  tk: 1000, b: 25 750
  tk: 835, b: 17 693

  Çözüm - C#

  using System;
   
  public class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      // Verilen toplam ziyaretçi sayısı ve hemen çıkma oranı
      int toplamZiyaretci = 1000, hemenCikmaOrani = 25;
   
      double oranlamaSonucu = (Convert.ToDouble(hemenCikmaOrani)/100)*toplamZiyaretci;
   
      // Oranlanan sonucu aşağı yuvarla
      double yuvarlamaSonucu = Math.Floor(oranlamaSonucu);
   
      // Sonucu yazdır
      Console.WriteLine(toplamZiyaretci - yuvarlamaSonucu);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.text.DecimalFormat;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args)
    {
      // Verilen toplam ziyaretçi sayısı ve hemen çıkma oranı
      int toplamZiyaretci = 850, hemenCikmaOrani = 17;
   
      // İşlem alanı
      double oranlamaSonucu = ((double) (hemenCikmaOrani) / 100) * toplamZiyaretci;
   
      // Oranlanan sonucu aşağı yuvarla
      double yuvarlamaSonucu = Math.floor(oranlamaSonucu);
      
      // Ondalık ekini yok etmek için DecimalFormat sınıfı kullan
      DecimalFormat ondalikAt = new DecimalFormat("0.#");
      
      // Sonucu ondalıksız yazdır
      System.out.println(ondalikAt.format(toplamZiyaretci - yuvarlamaSonucu));
    }
  }