Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya herhangi bir şehir (sehir) ismi veriliyor. Sonrasında, yıldız işareti/asteriks (*) kullanarak her bir harfin dizede kaç kez göründüğünü gösteren yeni bir dize döndürmesi isteniyor. Harf ve yıldız belli formatta yazıldıktan sonra, her harf aralığına virgül eklenerek sonuçta gösterilmesi bekleniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenCumle: Ankara Sonuç: a:***,n:*,k:*,r:*
  girilenCumle: Chicago Sonuç: c:**,h:*,i:*,a:*,g:*,o:\tc*

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  class Program
  {
    public static void Main()
    {
      string sehir = "Ankara";
  
      // Karakter ve yıldız (Asteriks) değerlerini yazmak için sözlük dizisi oluştur
      Dictionary<char, string> degerler = new Dictionary<char, string>();
      // Şehir adını küçük harfli ve boşluksuz hale getir
      foreach (char harf in sehir.ToLower().Replace(" ", ""))
      {
        int sayac = 0;
        // Tekrar eden harf yoksa sözlüğe ekleme yap
        if (!degerler.ContainsKey(harf))
        {
          sayac = 1;
          degerler.Add(harf, sayac.ToString());
        }
        // Tekrar eden harf varsa sayacı arttır ve o harfin tekrar sayısını güncelle
        else
        {
          sayac++;
          degerler[harf] += sayac;
        }
      }
  
      // Tüm değerleri birleştir
      string sonuc = "";
      foreach (KeyValuePair<char, string> tek in degerler)
      {
        sonuc += tek.Key + ":" + tek.Value.Replace("1", "*") + ",";
      }
  
      // Sonucun sonunda virgül varsa kırp
      Console.WriteLine($"{sonuc.TrimEnd(',')}");
  
      Console.Read();
    }
  }