Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, uzunluğu veya kısalığı belli olmayan bir metin (girilenMetin) veriliyor. Programcıdansa, metindeki her bir harfin sıra sayısına dikkat edip, harfleri aralarına tire (“-“) koyarak ve baş harfleri büyük olarak yeniden yazması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenMetin: abcdef Sonuç: A-Bb-Ccc-Dddd-Eeeee-Ffffff
  girilenMetin: Test Sonuç: T-Ee-Sss-Tttt

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Text;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenMetin = "abcd";
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // Eğer girilen metin boş ise gerekeni yap ve sonucu boş döndür
      if (string.IsNullOrEmpty(girilenMetin))
      {
        sonuc = new StringBuilder();
      }
      // Girilen metin boş değilse yola devam et
      else
      {
        // Girilen metindeki harflerin tümünü küçült
        girilenMetin = girilenMetin.ToLower();
   
        // İç içe döngü sayesinde harfleri bulundukları sıra sayısına göre yazdır
        for (int i = 0; i < girilenMetin.Length; i++)
        {
          for (int j = 0; j < i; j++)
          {
            // Her bir harf değişiminde baş harfi büyük harf yap
            if (j == 0)
            {
              sonuc.Append(girilenMetin[i].ToString().ToUpper());
            }
   
            // Büyük harf haricindeki aynı harfi küçük olarak yazmaya ve eklemeye devam et
            sonuc.Append(girilenMetin[i]);
          }
          // Harf ve sıra geçişinden önce tire ekle
          sonuc.Append("-");
        }
   
        // Döngüyü uygulamadığım birinci harfi ekleyerek, son satırdaki tire işaretini kaldır 
        sonuc = new StringBuilder(girilenMetin[0].ToString().ToUpper() + sonuc.Remove(sonuc.Length - 1, 1));
      }
   
      Console.WriteLine(sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      String girilenMetin = "abcd";
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // Eğer girilen metin boş ise gerekeni yap ve sonucu boş döndür
      if (girilenMetin.trim().length() == 0)
      {
        sonuc = new StringBuilder();
      }
      // Girilen metin boş değilse yola devam et
      else
        {
        // Girilen metindeki harflerin tümünü küçült
        girilenMetin = girilenMetin.toLowerCase();
   
        // İç içe döngü sayesinde harfleri bulundukları sıra sayısına göre yazdır
        for (int i = 0; i < girilenMetin.length(); i++)
        {
          for (int j = 0; j < i; j++)
          {
            // Her bir harf değişiminde baş harfi büyük harf yap
            if (j == 0)
            {
              sonuc.append(String.valueOf(girilenMetin.charAt(i)).toUpperCase());
            }
            // Büyük harf haricindeki aynı harfi küçük olarak yazmaya ve eklemeye devam et
            sonuc.append(String.valueOf(girilenMetin.charAt(i)));
          }
          // Harf ve sıra geçişinden önce tire ekle
          sonuc.append("-");
        }
   
        // Döngüyü uygulamadığım birinci harfi ekleyerek, son satırdaki tire işaretini kaldır
        sonuc = new StringBuilder(String.valueOf(girilenMetin.charAt(0)).toUpperCase() + "-" + sonuc.substring(1, sonuc.length() - 1));
      }
   
      System.out.println(sonuc);
    }
  }