Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya bir veya birkaç cümleden oluşan bir yazı (girilenYazi) verilmiştir. Bu noktada programcıdan, kendisine verilen yazıdaki harf ve cümle sayısını bulması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  (girilenYazi): Me Tutame Ex Inferno. Harf Sayısı: 17
  Cümle Sayısı: 1
  (girilenYazi): Lorem ipsum. Sit dolor amet. Harf Sayısı: 22
  Cümle Sayısı: 2

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      // Girilen yazıyı al
      string girilenYazi = "Merhaba. Bu bir deneme yazısıdır.";
   
      // Girilen yazıyı ekrana yazdır
      Console.WriteLine("Harf sayısı: " + Uzunluk(girilenYazi));
      Console.WriteLine("Cümle sayısı: " + Uzunluk(girilenYazi, true));
   
      Console.Read();
    }
   
    // 1. Metot (Method Overloading): Uzunluk değerini alıp girilen yazının harf sayısını hesapla
    public static int Uzunluk(string gelenDeger)
    {
      // Nokta ve boşlukları parçala
      int noktaSayisi = gelenDeger.Split('.').Length - 1;
      int boslukSayisi = gelenDeger.Split(' ').Length - 1;
   
      // Parçaladnan nokta ve boşlukları hesaptan düşüp harf sayısını döndür
      int harfSayisi = gelenDeger.Length - (noktaSayisi + boslukSayisi);
      return harfSayisi;
    }
   
    // 2. Metot (Method Overloading): Uzunluk değerini alıp girilen yazının harf sayısını hesapla
    public static int Uzunluk(string gelenDeger, bool cumle)
    {
      // Girilen nokta durumuna göre cümle sayısını hesaplayıp döndür
      int cumleSayisi = gelenDeger.Split('.').Length - 1;
      return cumleSayisi;
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
   
      // Girilen yazıyı al
      String girilenYazi = "Merhaba. Bu bir deneme yazısıdır.";
   
      // Girilen yazıyı ekrana yazdır
      System.out.println(("Harf sayısı: " + Uzunluk(girilenYazi)));
      System.out.println(("Cümle sayısı: " + Uzunluk(girilenYazi, true)));
    }
   
    // 1. Metot (Method Overloading): Uzunluk değerini alıp girilen yazının harf sayısını hesapla
    private static int Uzunluk(String gelenDeger) {
      // Nokta ve boşlukları parçala
      int noktaSayisi = gelenDeger.split("\\.").length - 1;
      int boslukSayisi = gelenDeger.split("\\s+").length;
   
      // Parçaladnan nokta ve boşlukları hesaptan düşüp harf sayısını döndür
      int harfSayisi = gelenDeger.length() - (noktaSayisi + boslukSayisi);
      return harfSayisi;
    }
   
    // 2. Metot (Method Overloading): Uzunluk değerini alıp girilen yazının harf sayısını hesapla
    private static int Uzunluk(String girilenYazi, boolean cumle) {
      // Girilen nokta durumuna göre cümle sayısını hesaplayıp döndür
      int cumleSayisi = girilenYazi.split("\\.").length;
      return cumleSayisi;
    }
  }