Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya bir haber metni (haber) ve haber özetinin ne kadar harf uzunluğuna (ozetUzunlugu) sahip olacağını bildiren bir sayı veriliyor. Bu noktadan sonra programcıdan, özet uzunluğuna göre haberi kesmesi isteniyor. Ancak özette kesilen/yarım alınan bir kelime olmaması, onun yerine kelimenin tümünün özete dahil edimesi gerektiği bildiriliyor. Son olarak da özetin sonuna üç nokta eklenmesi isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  haber: Karadeniz’deki aramalarda sondaja başlandıktan bir ay gibi çok kısa bir sürede gazın bulunduğunu belirten
  ozetUzunlugu: 20
  Sonuç: Karadeniz’deki…
  haber: İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi’nin
  ozetUzunlugu: 15
  Sonuç: İstanbul’un Fatih…

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  class Program
  {
    public static void Main()
    {
      string haber = "Karadeniz’deki aramalarda sondaja başlandıktan bir ay gibi çok kısa bir sürede gazın bulunduğunu belirten";
      int ozetUzunlugu = 40;
  
      List<string> dizi = new List<string>();
      int harfSayisi = 0;
      
      // Cümledeki kelimeleri parçala
      foreach (string yazi in haber.Split(' '))
      {
        // Her kelimenin uzunluğunu genel toplama ekle
        harfSayisi += yazi.Length;
  
        // Eğer toplam harf sayısı özet uzunluğundan kısa ise özetin yer alacağı dizi'ye ekle
        if (harfSayisi < ozetUzunlugu)
          dizi.Add(yazi);
        // Eğer toplam harf sayısı özet uzunluğundan uzunsa döngüden çık
        else
          break;
      }
  
      // Özet yazıyı aralıklı olarak birleştir ve özetin sonuna üç nokta ekleyerek işlemi tamamla
      string ozetYazi = string.Join(" ", dizi);
      Console.WriteLine(ozetYazi.TrimEnd() + "...");
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  
  class Main 
  {
   public static void main(String[] args) 
   {
      String haber = "İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi’nin";
      Integer ozetUzunlugu = 20;
  
      ArrayList<String> dizi = new ArrayList<String>();
      Integer harfSayisi = 0;
      
      // Cümledeki kelimeleri parçala
      for (String yazi : haber.split(" ",0))
      {
        // Her kelimenin uzunluğunu genel toplama ekle
        harfSayisi += yazi.length();
  
        // Eğer toplam harf sayısı özet uzunluğundan kısa ise özetin yer alacağı dizi'ye ekle
        if (harfSayisi < ozetUzunlugu)
          dizi.add(yazi);
        // Eğer toplam harf sayısı özet uzunluğundan uzunsa döngüden çık
        else
          break;
      }
  
      // Özet yazıyı aralıklı olarak birleştir ve özetin sonuna üç nokta ekleyerek işlemi tamamla
      String ozetYazi = String.join(" ", dizi);
      System.out.println(ozetYazi.trim() + "...");
   }
  }