Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, 1 ile 99 arasında olan herhangi bir sayı (girilenSayi) veriliyor ve bu sayıyı sözel bir ifadeye çevirmesi isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 67 Sonuç: Sonuc: altmış yedi
  girilenSayi: 82 Sonuç: Sonuc: seksen iki

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int girilenSayi = 67;
   
      // Değişken dizisi
      string[] birlerBasamagi = new[] {"bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz"};
      string[] onlarBasamagi = new[] {"on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan"};
   
      // Değişkenler
      string birlerBasamagiYazi, onlarBasamagiYazi;
      int birler, onlar;
   
      // Birler ve onlar basamaklarını parçalarına ayır ve tespit et
      // Girilen sayı (Örn. 82), 10'a bölümünden kalan sayı olarak (Örn. 2) birler basamağı ortaya çıkar
      birler = girilenSayi%10;
   
      // Girilen sayıdan (Örn. 82), birler basamağı çıkartılıp 10'a bölününce onlar basamağının hangi sayı olduğu ortaya çıkar
      onlar = (girilenSayi - birler)/10;
   
      // Eğer girilen sayı 1 ila 9 arasında ise birler basamağını yazdır
      if (girilenSayi > 0 && girilenSayi < 10)
      {
        birlerBasamagiYazi = birlerBasamagi[girilenSayi - 1];
        Console.WriteLine(birlerBasamagiYazi);
      }
      // Girilen sayı 10 ila 99 arasında ise hem onlar hem birler basamağını yazdır
      else
      {
        birlerBasamagiYazi = birlerBasamagi[birler - 1];
        onlarBasamagiYazi = onlarBasamagi[onlar - 1];
        Console.WriteLine(onlarBasamagiYazi + " " + birlerBasamagiYazi);
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      int girilenSayi = 67;
   
      // Değişken dizisi
      String[] birlerBasamagi = new String[]{"bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz"};
      String[] onlarBasamagi = new String[]{"on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan"};
   
      // Değişkenler
      String birlerBasamagiYazi, onlarBasamagiYazi;
      int birler, onlar;
   
      // Birler ve onlar basamaklarını parçalarına ayır ve tespit et
      // Girilen sayı (Örn. 82), 10'a bölümünden kalan sayı olarak (Örn. 2) birler basamağı ortaya çıkar
      birler = girilenSayi % 10;
   
      // Girilen sayıdan (Örn. 82), birler basamağı çıkartılıp 10'a bölününce onlar basamağının hangi sayı olduğu ortaya çıkar
      onlar = (girilenSayi - birler) / 10;
   
      // Eğer girilen sayı 1 ila 9 arasında ise birler basamağını yazdır
      if (girilenSayi > 0 && girilenSayi < 10) {
        birlerBasamagiYazi = birlerBasamagi[girilenSayi - 1];
        System.out.println(birlerBasamagiYazi);
      }
      // Girilen sayı 10 ila 99 arasında ise hem onlar hem birler basamağını yazdır
      else {
        birlerBasamagiYazi = birlerBasamagi[birler - 1];
        onlarBasamagiYazi = onlarBasamagi[onlar - 1];
        System.out.println(onlarBasamagiYazi + " " + birlerBasamagiYazi);
      }
    }
  }