Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıdan; 1-100 arasında olan sayıları boşluklu bir şekilde alan (girilenSayi) ve girilen bu sayıların arasında, kullanıcının istediği kadar (adet), rastgele sayı üretilebilen bir program yazması isteniyor.

  Not: Üretilen sayıların benzersiz olması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 1 4 6 7 11
  adet: 3
  Sonuç: 4 7 11
  girilenSayi: 100 200 300
  adet: 2
  Sonuç: 200 300

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Lütfen 1-100 arasında istediğiniz sayıları giriniz (Eklemeyi bitirmek için 0'a basınız): ");
   
      // Sayıları al
      string girilenSayi = Console.ReadLine();
   
      // Girilen sayıları parçalayıp diziye aktar
      string[] dizi = girilenSayi?.Split(' ');
   
      Console.Write("Kaç adet rastgele sayı üretilsin: ");
      int adet = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   
      List<int> uretilen = new List<int>();
   
      // Dizi boş olmadıkça ve dizinin uzunluğu adetten az oldukça devam et
      if (dizi != null && adet <= dizi.Length)
      {
        Random rastgeleSayi = new Random();
   
        for (int i = 0; i < adet; i++)
        {
          int sayilar = Convert.ToInt32(dizi[rastgeleSayi.Next(0, dizi.Length)]);
   
          if (!uretilen.Contains(sayilar))
          {
            uretilen.Add(sayilar);
          }
          else
          {
            i--;
          }
        }
   
        Console.WriteLine("Üretilen Sayılar: ");
        foreach (int sayi in uretilen)
        {
          Console.WriteLine(sayi);
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Dizi boş veya girilen adet dizinin boyutundan daha büyük.");
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Random;
  import java.util.Scanner;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
   
      System.out.println("Lütfen 1-100 arasında istediğiniz sayıları giriniz (Eklemeyi bitirmek için 0'a basınız): ");
   
      Scanner sayilariAl = new Scanner(System.in);
      String girilenSayi = sayilariAl.next();
   
      // Girilen sayıları parçalayıp diziye aktar
      String[] dizi = girilenSayi.split(" ");
   
      System.out.println("Kaç adet rastgele sayı üretilsin: ");
      Scanner adetAl = new Scanner(System.in);
      int adet = adetAl.nextInt();
   
      ArrayList<Integer> uretilen = new ArrayList<>();
   
      // Dizi boş olmadıkça ve dizinin uzunluğu adetten az oldukça devam et
      if (adet <= dizi.length)
      {
        Random rastgeleSayi = new Random();
   
        for (int i = 0; i < adet; i++)
        {
          int sayilar = Integer.parseInt(dizi[rastgeleSayi.nextInt(1) + dizi.length]);
   
          if (!uretilen.contains(sayilar))
          {
            uretilen.add(sayilar);
          }
          else
          {
            i--;
          }
        }
   
        System.out.println("Üretilen Sayılar: ");
        for (int sayi : uretilen)
        {
          System.out.println(sayi);
        }
      }
      else
      {
        System.out.println("Dizi boş veya girilen adet dizinin boyutundan daha büyük.");
      }
    }
  }