Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya aynı veya farklı rakamlarda oluşan bir sayı dizisi (sayiDizisi) sunuluyor. Programcıdan ise öncelikle, dizide birbiri ile aynı olan rakamları yok etmesi, ardından elde kalan benzersiz rakamlar ile en küçük sayıyı elde etmesi isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  sayiDizisi: 7, 7, 4, 4, 1 Sonuç: 147
  sayiDizisi: 3, 3, 1 Sonuç: 13

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Linq;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayiDizisi = new[] {7, 7, 4, 4, 1};
      string sonuc = "";
   
      // Dizide birbiri ile aynı olan sayıları yok et
      int[] yeniDizi = sayiDizisi.Distinct().ToArray();
   
      // Yeni oluşturulan dizideki sayıları küçükten büyüğe sırala
      Array.Sort(yeniDizi);
   
      // Dizide bulunan sıralanmış sayıları string değişkene at
      foreach (int sayilar in yeniDizi)
      {
        sonuc += sayilar.ToString();
      }
   
      Console.WriteLine(sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
  import java.util.Set;
  import java.util.TreeSet;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      Integer[] sayiDizisi = {7, 7, 4, 4, 1};
      String sonuc = "";
   
      Set<Integer> yeniDizi = new TreeSet<>();
   
      // Dizide birbiri ile aynı olan sayıları yok et
      yeniDizi.addAll(Arrays.asList(sayiDizisi));
   
      // Yeni oluşturulan dizideki sayıları küçükten büyüğe sırala
      Arrays.sort(yeniDizi.toArray());
   
      // Dizide bulunan sıralanmış sayıları string değişkene at
      for (int sayilar : yeniDizi)
      {
        sonuc += sayilar;
      }
   
      System.out.println(sonuc);
    }
  }