Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya farklı uzunluktaki kelimelerden oluşan bir cümle veriliyor. Programcıdan ise girilen cümlendeki (girilenCumle) en kısa kelimenin uzunluğunun kaç olduğunu bulmasını sağlayan bir kod yapısı oluşturması isteniyor.

  Not: Cümle içinde yer alan nokta ve virgül’ün sonuçlara yansımaması ayrıca belirtiliyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenCumle: Bu bir deneme metnidir. Sonuç: 3
  girilenCumle: Ali, ata bak. Sonuç: 3

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenCumle = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. " +
                 "Nam auctor placerat maximus. Donec cursus felis vel sem interdum" +
                 ", sit amet dapibus mauris vulputate.";
   
      // Girilen cümledeki virgül ve nokta işaretlerini kaldır
      string duzenlenenCumle = girilenCumle.Replace(',', ' ').Replace('.', ' ');
   
      List<int> deger = new List<int>();
   
      // Düzenlenen cümledeki her bir kelimeyi diziye at
      foreach (string kelime in duzenlenenCumle.Split(' '))
      {
        // Eğer kelimenin uzunluğu 0 değilse, kelime uzunluklarını diziye at
        if (kelime.Length > 0)
        {
          deger.Add(kelime.Length);
        }
      }
   
      // Dizideki değerleri küçükten büyüğe göre sırala
      deger.Sort();
   
      Console.WriteLine("En kısa kelimenin uzunluğu: " + deger[0]);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collections;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      String girilenCumle = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. " +
          "Nam auctor placerat maximus. " +
          "Donec cursus felis vel sem interdum, sit amet dapibus mauris vulputate.";
   
      // Girilen cümledeki virgül ve nokta işaretlerini kaldır
      String duzenlenenCumle = girilenCumle.replace(',', ' ').replace('.', ' ');
   
      ArrayList<Integer> deger = new ArrayList<>();
   
      // Düzenlenen cümledeki her bir kelimeyi diziye at
      for (String kelime : duzenlenenCumle.split(" ")) {
        // Eğer kelimenin uzunluğu 0 değilse, kelime uzunluklarını diziye at
        if (kelime.length() > 0)
        {
          deger.add(kelime.length());
        }
      }
   
      // Dizideki değerleri küçükten büyüğe göre sırala
      Collections.sort(deger);
   
      System.out.println("En kısa kelimenin uzunluğu: " + deger.get(0));
    }
  }