Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, farklı harf ve karakterlerden oluşan bir dosya adı (dosyaAdi) veriliyor. Bu noktadan sonra ise programcıdan;

  • ilk noktadan önceki adda sayı (ve onu izleyen alt çizgi) var ise çıkartması,
  • ikinci nokta dahil olmak üzere, sonraki yazıları çıkartması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  dosyaAdi: 123_FILE_NAME.EXTENSION.OTHEREXT Sonuç: FILE_NAME.EXTENSION
  dosyaAdi: 1231231223123131_myFile.tar.gz2 Sonuç: myFile.tar

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Text.RegularExpressions;
  
  internal class Program
  {
    private static void Main()
    {
      string dosyaAdi = "1231231223123131_FILE_NAME.EXTENSION.OTHEREXTENSION";
  
      // Dosya adını noktayı baz alarak bölümle
      string[] digits = Regex.Split(dosyaAdi, @"\.");
  
      // Nokta ile birleşim yaparak adı oluştur
      string noktaliAd = digits[0] + "." + digits[1];
      
      // Mevcut addaki alt çizgi duzenlemesini ayıkla
      string[] duzenliAd = noktaliAd.Split(new char[] { '_' }, 2);
  
      Console.WriteLine("{0}", duzenliAd[1]);
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      String dosyaAdi = "1231231223123131_FILE_NAME.EXTENSION.OTHEREXTENSION";
  
      // Dosya adını noktayı baz alarak bölümle
      String[] digits = dosyaAdi.split("\\.");
  
      // Nokta ile birleşim yaparak adı oluştur
      String noktaliAd = digits[0] + "." + digits[1];
  
      // Mevcut addaki alt çizgi duzenlemesini ayıkla
      String[] duzenliAd = noktaliAd.split("_", 2);
  
      System.out.println(duzenliAd[1]);
    }
  }