Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya bir hedef sayı (girilenSayi) veriliyor. Ardından, girilen sayıya kadar döngüsel olarak devam ederek, her bir satırda sayı artışıyla başlayan bir yapı oluşturması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 3 123
  231
  312
  girilenSayi: 5 12345
  23451
  34512
  45123
  51234

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  class Program
  {
    public static void Main()
    {
      int girilenSayi = 5;
  
      // Girilen sayı 0 ise boş yazdır
      if (girilenSayi.ToString().Length == 0)
        Console.WriteLine("Boş");
  
      // Girilen sayıya kadar olan sayıları diziye ekle
      List<int> sayilar = new List<int>();
      for (int i = 1; i <= girilenSayi; i++)
        sayilar.Add(i);
  
      string sonuc = "";
      for (int i = 0; i < girilenSayi; i++)
      {
        // Dizideki her bir sayıyı sonuca ekle
        foreach (int sayi in sayilar)
          sonuc += sayi.ToString();
  
        // Gerekli eklemeyi diziye ekleyerek, 0. indisteki değeri kaldır
        sayilar.Add(sayilar[0]);
        sayilar.RemoveAt(0);
        // Her bir satır sonunda boşluk ekle
        sonuc += "\n";
      }
  
      // En sondaki değeri kaldır
      sonuc = sonuc.Remove(sonuc.Length - 1, 1);
      Console.WriteLine(sonuc);
  
      Console.Read();
    }
  }