Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, içerisinde birbiriyle aynı ya da farklı sayılar bulunan 2 adet dizi (dizi, ikinciDizi) verilmiştir. Bu noktada programcıdan, kendisine verilen iki diziyi birleştirerek, oluşturduğu yeni (yeniDizi) veya mevcut (dizi) dizideki değerleri sıralı olarak yazdırması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  (dizi): 5, 2, 3, 9
  (ikinciDizi): 2, 9, 1
  Sonuç: 1, 2, 2, 3, 5, 9, 9

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  namespace CodingChallenges
  {
    public class Program
    {
      public static void Main()
      {
        int[] dizi = { 5, 2, 3, 9 };
        int[] ikinciDizi = { 2, 9, 1 };
  
        List<int> yeniDizi = new List<int>();
        yeniDizi.AddRange(dizi);
        yeniDizi.AddRange(ikinciDizi);
  
        yeniDizi.Sort();
  
        // Sıralanan değerleri yazdır
        Console.Write(String.Join(" ", yeniDizi));
  
        Console.Read();
      }
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
  
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      int[] dizi = {5, 2, 3, 9};
      int[] ikinciDizi = {2, 9, 1};
  
      // Dizilerin uzunluk değerlerini belirleri
      int diziUzunlugu = dizi.length;
      int ikinciDiziUzunlugu = ikinciDizi.length;
  
      // İki dizinin boyutunu toplayarak yeniDizi'yi oluştur ve genişlik ata
      int[] yeniDizi = new int[diziUzunlugu + ikinciDiziUzunlugu];
  
      // Dizilerde yer alan değerleri yeniDizi değişkenine sırasıyla aktar
      System.arraycopy(dizi, 0, yeniDizi, 0, diziUzunlugu);
      System.arraycopy(ikinciDizi, 0, yeniDizi, diziUzunlugu, ikinciDiziUzunlugu);
  
      // Diziyi sırala
      Arrays.sort(yeniDizi);
  
      // Sıralanan değerleri yazdır
      for (int i : yeniDizi)
        System.out.print(i + " ");
    }
  }
  

  Çözüm - Python

  dizi = [5, 2, 3, 9]
  ikinciDizi = [2, 9, 1]
  
  yeni_dizi = dizi + ikinciDizi
  
  yeni_dizi.sort()
  
  print(yeni_dizi)