Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, içerisinde birbiriyle aynı ya da farklı sayılar bulunan 2 adet dizi (dizi, ikinciDizi) verilmiştir. Bu noktada programcıdan, kendisine verilen iki diziyi birleştirerek, oluşturduğu yeni (yeniDizi) veya mevcut (dizi) dizideki değerleri sıralı olarak yazdırması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  (dizi): 5, 2, 3, 9
  (ikinciDizi): 2, 9, 1
  Sonuç: 1, 2, 2, 3, 5, 9, 9

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int[] dizi = {5, 2, 3, 9};
      int[] ikinciDizi = {2, 9, 1};
   
      // Dizilerin uzunluk değerlerini belirleri
      int diziUzunlugu = dizi.Length;
      int ikinciDiziUzunlugu = ikinciDizi.Length;
   
      // dizi'yi ikinci dizinin boyutunu da dahil ederek boyutunu genişlet
      Array.Resize(ref dizi, (dizi.Length + ikinciDizi.Length));
   
      // İkinci dizinin içeriğini dizi değişkenine kopyala
      Array.Copy(ikinciDizi, 0, dizi, diziUzunlugu, ikinciDiziUzunlugu);
   
      // Diziyi sırala
      Array.Sort(dizi);
   
      // Sıralanan değerleri yazdır
      foreach (int degerler in dizi)
        Console.Write(degerler + " ");
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      int[] dizi = {5, 2, 3, 9};
      int[] ikinciDizi = {2, 9, 1};
   
      // Dizilerin uzunluk değerlerini belirleri
      int diziUzunlugu = dizi.length;
      int ikinciDiziUzunlugu = ikinciDizi.length;
   
      // İki dizinin boyutunu toplayarak yeniDizi'yi oluştur ve genişlik ata
      int[] yeniDizi = new int[diziUzunlugu + ikinciDiziUzunlugu];
   
      // Dizilerde yer alan değerleri yeniDizi değişkenine sırasıyla aktar
      System.arraycopy(dizi, 0, yeniDizi, 0, diziUzunlugu);
      System.arraycopy(ikinciDizi, 0, yeniDizi, diziUzunlugu, ikinciDiziUzunlugu);
   
      // Diziyi sırala
      Arrays.sort(yeniDizi);
   
      // Sıralanan değerleri yazdır
      for (int i : yeniDizi)
        System.out.print(i + " ");
    }
  }