Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Bir kursta yer alan öğrencilerin final notları (fn) elektronik ortama girilmiştir. Dersin öğretmeni ise sınıfın sene içindeki durumuna göre dersin geçme notunu (gn) kendisi belirlemektedir.

  Bu noktada ise programcıdan; girilen dersten geçme notuna istinaden kaç öğrencinin dersten geçtiğini (gs) bulması ve (bonus) sınıfın ortalamasını (ort) hesaplaması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  fn: 50, 72, 18, 55, 45, 94, 64, 48, 82, 36
  gn: 60
  gs: 4
  ort: 56,4

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Linq;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      // Değişkenler
      int[] finalNotlari = {50, 72, 18, 55, 45, 94, 64, 48, 82, 36};
      byte gecmeNotu = 60, gecenSayisi = 0;
   
      // Öğrenci notlarına tek tek bak
      foreach (var ogrencininNotu in finalNotlari)
      {
        // Eğer öğrencinin notu belirlenen geçme notundan yüksekse gecenSayisi sayacını arttır
        if (ogrencininNotu >= gecmeNotu)
          gecenSayisi++;
      }
   
      // Sonuçları yazdır
      Console.WriteLine("Dersten geçen öğrenci sayısı: " + gecenSayisi);
      Console.WriteLine("Sınıf ortalaması: " + finalNotlari.Average());
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
      
      // Değişkenler
      int[] finalNotlari = {50, 72, 18, 55, 45, 94, 64, 48, 82, 36};
      int gecmeNotu = 60, gecenSayisi = 0;
      double toplam = 0, ortalama;
   
      // Öğrenci notlarına tek tek bak
      for (int i = 0; i < finalNotlari.length; i++) {
        // Eğer öğrencinin notu belirlenen geçme notundan yüksekse gecenSayisi sayacını arttır
        if (finalNotlari[i] >= gecmeNotu)
          gecenSayisi++;
      }
   
      // Sınıfın not toplamını hesapla
      for (int i = 0; i < finalNotlari.length; i++)
        toplam = toplam + finalNotlari[i];
   
      // Sınıfın ortalama notunu hesapla
      ortalama = toplam / finalNotlari.length;
   
      // Sonuçları yazdır
      System.out.println("Dersten geçen öğrenci sayısı: " + gecenSayisi);
      System.out.println("Sınıf ortalaması: " + (ortalama));
    }
  }