Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, rastgele bir cümle (girilenCumle) veriliyor. Programcıdan ise, girilen cümledeki harflerin kaç kere tekrarlandığının sayılması ve bunu sonuç olarak yazdırması isteniyor.

  Not: Girilen cümle türkçe karakter içermeyecek, 26 harfli ingiliz alfabesinden oluşacaktır.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenCumle: Hello World Sonuç: d:1
  e:1
  h:1
  l:3
  o:2
  r:1
  w:1

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenCumle = "Hello World";
      string sonuc = "";
   
      // ASCII tablosunda yer alan, alfabedeki harfleri otomatik olarak yükle
      for (char ch = (char) 65; ch <= 90; ch++)
      {
        int sayac = 0;
   
        // Girilen metindeki karakterleri döngü vasıtası ile tek tek al
        foreach (char karakter in girilenCumle)
        {
          // Eğer harf numarası (bkz. ASCII tablosu - Örn. A harf 65) var ise sayacı arttır
          if (ch == karakter || (ch + 32) == karakter)
          {
            sayac++;
          }
        }
   
        // Eğer sayaç 0 değilse sonuca her bir harfin kaç kere yazıldığını ekle
        if (sayac > 0)
        {
          sonuc += ch.ToString().ToLower() + ":" + sayac + "\n";
        }
      }
   
      Console.WriteLine(sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      String girilenCumle = "This is simple";
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // ASCII tablosunda yer alan, alfabedeki harfleri otomatik olarak yükle
      for (char ch = (char) 65; ch <= 90; ch++)
      {
        int sayac = 0;
   
        // Girilen metindeki karakterleri döngü vasıtası ile tek tek al
        for (char karakter : girilenCumle.toCharArray())
        {
          // Eğer harf numarası (bkz. ASCII tablosu - Örn. A harf 65) var ise sayacı arttır
          if (ch == karakter || (ch + 32) == karakter) {
            sayac++;
          }
        }
   
        // Eğer sayaç 0 değilse sonuca her bir harfin kaç kere yazıldığını ekle
        if (sayac > 0)
        {
          sonuc.append(String.valueOf(ch).toLowerCase()).append(":").append(sayac).append("\n");
        }
      }
   
      System.out.println(sonuc);
    }
  }