Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, içerisinde sayılar (girilenIfade) olan bir cümle veriliyor ve programcıdan mevcut cümle içerisindeki sayıların toplamını alması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenIfade: bu10deneme20midir30 Sonuç: 60
  girilenIfade: Yıldız2Savaşları3İyi4Filmdi5 Sonuç: 14

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Text.RegularExpressions;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenIfade = "bu10deneme20midir30";
   
      // Regular Expressions (Düzenli İfadeler) sınıfı ile her bir sayıyı ayırıp diziye at
      string[] sayilar = Regex.Split(girilenIfade, @"\D+");
      int toplam = 0;
   
      // Dizideki her bir değeri tek tek okut
      foreach (string deger in sayilar)
      {
        // Dizideki değer boş olmadığı sürece sayıları alarak topla
        if (!string.IsNullOrEmpty(deger))
        {
          toplam += int.Parse(deger);
        }
      }
   
      Console.WriteLine("Cümledeki Sayıların Toplamı: " + toplam);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.regex.Matcher;
  import java.util.regex.Pattern;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      String girilenIfade = "bu10deneme20midir30";
   
      // Pattern ve Matcher (Düzenli İfadeler) ile her bir sayıyı ayırıp diziye at
      Pattern desen = Pattern.compile("[0-9]+");
      Matcher eslesme = desen.matcher(girilenIfade);
   
      int toplam = 0;
   
      // Desendeki eşleşme grubundaki değerlerini tek tek al ve topla
      while (eslesme.find()) 
      {
        Integer sayilar = Integer.parseInt(eslesme.group());
        toplam += sayilar;
      }
   
      System.out.println("Cümledeki Sayıların Toplamı: " + toplam);
    }
  }