Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, herhangi bir sayi (girilenSayi) veriliyor. Sonrasında, verilen değeri hangi pozitif sayı ya da sayıların bölebildiğini (sonuc) ve toplamda kaç adet sayının bölüm yapabildiğini bulması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenDeger: 24 Sonuç: 1 2 3 4 6 8 12 24
  Bölen sayı adedi: 8
  girilenDeger: 67 Sonuç: 1 67
  Bölen sayı adedi: 2

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int girilenSayi = 162;
      List<int> bolenSayilar = new List<int>();
   
      // Girilen sayıya kadar olan bir döngü oluştur
      for (int i = 1; i <= girilenSayi; i++)
      {
        // Döngüdeki sayı girilen sayıyı bölüyorsa diziye ekle
        if ((girilenSayi % i) == 0)
        {
          bolenSayilar.Add(i);
        }
      }
   
      // Dizideki değerleri tek tek yazdır
      foreach (int degerler in bolenSayilar)
      {
        Console.Write(degerler + " ");
      }
   
      // Boş bir satır ekle
      Console.Write(Environment.NewLine);
   
      // Kaç adet sayının böldüğünü bildir
      Console.WriteLine("Bölen sayı adedi: " + bolenSayilar.Count);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
   
  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
   
      int girilenSayi = 162;
      ArrayList<Integer> bolenSayilar = new ArrayList<>();
   
      // Girilen sayıya kadar olan bir döngü oluştur
      for (int i = 1; i <= girilenSayi; i++) {
        // Döngüdeki sayı girilen sayıyı bölüyorsa diziye ekle
        if ((girilenSayi % i) == 0) {
          bolenSayilar.add(i);
        }
      }
   
      // Dizideki değerleri tek tek yazdır
      for (int degerler : bolenSayilar) {
        System.out.print((degerler + " "));
      }
   
      // Boş bir satır ekle
      System.out.print(System.lineSeparator());
   
      // Kaç adet sayının böldüğünü bildir
      System.out.print("Bölen sayı adedi: " + bolenSayilar.size());
    }
  }